BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
ANASAYFA / DEĞERLENDİRMELER ve ÖZEL RAPORLAR (page 5)

DEĞERLENDİRMELER ve ÖZEL RAPORLAR

İşkencenin Önlenmesinde Yerine Getirilmeyen Yükümlülükler

TİHV olarak yürüttüğümüz çalışmalar bizlere, işkence mağdurları ve yakınlarının tek beklentilerinin tedavi ve rehabilitasyon olmadığını ve aslında temel beklentilerinin işkenceden sorumlu olanların cezalandırılması ve adaletin sağlanması olduğnu göstermiştir. Sorumluların cezalandırılması, bir yandan mağdurların zarar gören fiziki – sosyal ve özellikle de ruhsal dünyasını onarıcı bir etki yaratırken diğer yandan da ...

Devamı

TİHK Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Değerlendirme

I. Arka Plan Bilgisi 1. Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) tarafından hazırlanan yeni Tasarı ile ilgili görüşlerimiz bu not vasıtasıyla sunulmaktadır. 2. Bilindiği üzere, 21 Haziran 2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunla TİHK kurulmuştur. İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması amacıyla oluşturulması beklenen TİHK’in niteliklerinin, gerek kuruluş kanunu hazırlık aşamasında gerekse ...

Devamı

TİHV Suruç İzlenimleri Raporu Yayınlandı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı gönüllü psikoloğu Gülsüme Oğuz ile sosyal hizmet uzmanı Cansu Turan’ın 20’ye yakın kadın sivil toplum örgütünden 133 kadının oluşturduğu “Barış İçin Kadın Girişimi” ile 3-6 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirdikleri Suruç ziyareti izlenim raporu yayınlandı. Ziyaret ile Kobane ve Suruç’ta yaşananlara ilişkin öncelikli olarak genel bilgilerin verildiği raporda, Kobanelilerin yaşadığı savaş travması ...

Devamı

TİHV Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu Yayınladı

Silopi-Cizre-Midyat Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu TİHV Bakım Verenlerin Bakımı Projesi aktivistlerinden oluşan bir ekip tarafından Şengal katliamı sonrası Türkiye’ye geçen Ezidilerin yerleştiği alanlarda, 16-17 Ağustos 2014 tarihlerinde, yardım veren kamu-belediye gönüllü ağına psiko-sosyal destek eğitimi vermeyi, durum tespiti yapmayı ve acil psikolojik destek sunmayı amaçlayan iki günlük bir çalışma ...

Devamı

2012 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu Üzerine Değerlendirmeler

11 Nisan 2012 günü, 2011 yılı Türkiye ihlal raporunu açıkladığımızda, Türkiye’nin tipik bir polis devleti haline geldiğini belirtmiş, hükümetin otoriter uygulamalarının had safhaya vardığı tespitini yapmıştık. 2012 yılı ihlal raporunun bütününe baktığımızda polis devleti uygulamalarının 2011 yılındaki gibi devam ettiğini görmekteyiz. 2012 yılında otoriter uygulamalar kamuoyu tarafından çok ağır bir ...

Devamı

72 – TİHV’in, BM İşkenceye Karşı Komite’ye sunduğu Görüş ve Önerileri

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite (Committee Against Torture) (CAT) İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezalara Karşı Sözleşme’nin taraf devletler tarafından uygulanmasını izlemekle görevli bağımsız uzmanlardan oluşan bir BM organıdır. Tüm taraf devletler komiteye sözleşmede tanımlanan hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlar sunmakla yükümlüdür. Komite ...

Devamı

Ulusal Önleme Mekanizmalarının Kurulması ve Tayin Edilmesi

Avrupa İşkenceyi Önleme Derneği (APT) tarafından 2006 yılında ‘Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms’ orijinal adıyla yayınlanmış ve 2007 yılında Türkçe’ye çevrilmiş olan ‘Ulusal Önleme Mekanizmalarının Kurulması ve Tayin Edilmesi Kılavuzu’nu indirmek için tıklayınız.                      

Devamı