BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
ANASAYFA / TİHV HAKKINDA

TİHV HAKKINDA

Türkiye İnsan Hakları Vakfı işkence görenlere tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan, işkencenin belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum örgütüdür.

Temel amacı; işkence ve kötü muamelenin yaşanmadığı bir dünya yaratmaktır.

TİHV bu doğrultuda;

 • İşkence görenlerin fiziksel-ruhsal-sosyal açıdan tam bir iyilik haline ulaşabilmelerine yardımcı olmak ve işkence ve kötü muamelede cezasızlıkla mücadeleye katkı sağlamak,  
 • İşkence iddialarının etkin, hızlı ve bağımsız olarak soruşturulması yoluyla işkencede hesap verilebilirliği sağlamak,
 • Uluslararası insan hakları normları ışığında işkenceyi önleyici mekanizmaların kurulması ve/veya geliştirilmesine katkı sağlamak için çaba gösterir.

Yani Türkiye İnsan Hakları Vakfı;

 • Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde işkence görenlere ve yakınlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar,
 • Merkezinin bulunmadığı yerlerde gezici sağlık ekipleri aracılığıyla işkence görenlere ulaşır,
 • İşkence gören kişilerin hak arama çabasına katkıda bulunmak ve işkencede hesap verilebilirliği arttırmak maksadıyla imkânları çerçevesinde hukuki destek sağlar,
 • İşkence görenlerin talebi üzerine işkence iddialarının desteklenmesini sağlayan alternatif adli tıp raporları hazırlar,
 • Tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının güçlendirilmesi için bilimsel araştırma, eğitim programları gibi çalışmalar yürütür,
 • İşkencenin BM İstanbul Protokolü ışığında etkin soruşturulması ve belgelenmesine yönelik çalışmalar yürütür,
 • İşkencenin önlenmesi amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde gerekli mekanizmaların kurulması ve var olanların etkinleştirilmesine katkı sağlamak için lobi ve savunuculuk çalışmaları yürütür,
 • Başta sağlık ve hukuk alanında çalışanlar olmak üzere ilgili kişi ve grupların işkencenin tanısı, tedavisi, etkili soruşturması ve belgelenmesi konularında bilgi birikimi ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitim, çalıştay, seminer vb. çalışmaları yürütür,
 • İşkence ve kötü muamele yasağının ihlali başta olmak üzere insan hak ve özgürlükleri ihlallerine ilişkin raporlar ve yayınlar hazırlar,
 • İşkence yasağı ve diğer insan hakları ihlallerinin engellenmesi konusunda kamuoyu farkındalığı yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenler.