TİHV tarafından yürütülen “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri olarak Akademisyenlerin Desteklenmesi” projesi, Türkiye’de hak ihlaline uğrayan akademisyenleri ve sivil toplum aktörlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ocak 2016’da Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından başlayan baskı ortamı, OHAL döneminde yeni bir evreye taşınmış; çok sayıda akademisyen Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamudaki görevinden ihraç edilmiş ve pasaportlarına el konulmuştur. Son iki yıldır akademisyenler ve üniversiteler üzerinde devam eden baskı ve tehditler, Türkiye’deki insan hakları hareketi açısından etkileri şimdiden hissedilen önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Bunlardan ilki, akademisyenlerin tutuklanma, göz altına alınma, kamu görevinden ihraç edilme, görevden uzaklaştırılma, haklarında disiplin soruşturması açılma, pasaportlarına el konulma gibi temel insan hakları ihlallerine maruz kalmalarıdır.  İkinci olarak ise,  akademisyenlerin insan hakları mücadelesine  verdikleri katkının aşınması ve engellenmesidir. Bu durum insan hakları örgütlerinin entelektüel ve operasyonel kapasitesini aşındırmaktadır.

Proje kapsamında insan hakları alanındaki çalışmaları ve söylemleri nedeniyle siyasi, idari ve hukuki baskılara maruz kalan akademisyenlerin (hem psiko-sosyal hem de akademik faaliyetleri açısından) desteklenmesi, sivil toplumla bağlarının kuvvetlendirilmesi ve bu yolla insan hakları aktörlerinin kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Projenin nihai hedefi, insan hakları alanında disiplinler-arası ve bütünsel (holistik) bir yaklaşımın olanaklarını yaratarak yenilikçi bir çalışma modeli geliştirmektir.

Projenin spesifik hedefleri şunlardır:

  1. Baskı gören ve ihraç edilen akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi
  2. Akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması ve insan hakları mücadelesine katılım kapasitelerinin arttırılması
  3. Akademisyenlerle işbirliği yoluyla ve bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde, insan hakları alanındaki sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin arttırılması

Proje broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.tihvakademi.org

 

Paylaş