14 Nisan 2016

“Türkiye ile katılım müzakereleri, 3 Ekim 2005 tarihinde açılmıştır ve söz konusu müzakerelerin açılması, adil ve güçlü koşulluluk ve reform taahhüdüne dayalı olan uzun süreli ve ucu açık bir süreç için başlangıç noktası olmaktadır.

AB’nin, katılım müzakerelerinin dönüştürücü gücü ve büyüme süreci göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’deki reformlara yönelik çapa işlevi devam etmelidir.

Aralık 2006 tarihli Avrupa Konseyi toplantısına uygun olarak, Kopenhag kriterleri ve AB entegrasyon kapasitesine tam uyum olmalıdır ve Türkiye, Kopenhag kriterlerini, yeterli ve etkin reformları ve AB Müktesebatı ile tedrici uyumu gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir ve bu çabalar, kurumlarını güçlendirmesi ve demokratikleşme ve modernleşme sürecini sürdürmesi yolunda Türkiye için bir fırsat olarak görülmelidir…”

2015 Türkiye raporuna ilişkin 14 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu kararının tamamına Türkçe olarak erişebilirsiniz:

http://avrupa.info.tr/fileadmin/Content/2016__April/2016_04_EP_Resolution_on_Turkey_TR.pdf

Avrupa Parlamentosu Kararı’nın İngilizce orijinaline erişmek için tıklayınız.

Paylaş