…Çok üzgünüz ki, ülkemizde son dönemde yoğunlaşan silahlı çatışma ortamından kaynaklı sağlık kurumlarına (ambulanslar gibi uzantıları dahil) ve sağlık çalışanlarına yönelik tehdit, saldırı, mesleki bağımsızlık dahil uygun çalışma ortamının engellendiğine ilişkin çok sayıda örnek yaşanmaya başlamıştır.

Gerek silahlı çatışma ortamından doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin, gerekse de tüm toplumun sağlık hakkına son derece zarar verici bu gelişmelerin tespiti, önlenmesine yönelik önerilerimizi ve bu kapsamda kurumlarımızın yapabileceklerini belirlemek amacı ile Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) olarak iki ayrı bölge için iki ayrı heyet oluşturulmuştur. Birinci heyet olayların yoğun yaşandığı Nusaybin-Cizre ve Silopi ilçelerinde 11-12 Ağustos 2015 tarihinde yerinde yaptığı gözlem ve görüşmelerle çalışmalarını yürütmüştür.

Heyetlerimiz çalışma alanını sağlık kurumları-uzantıları ve sağlık çalışanlarına yönelik yaşananları ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamaların tespiti ile sınırlamıştır. Yaşanan insan hakları ihlallerine yönelik diğer çalışmalar örgütlerimizin oluşturduğu diğer çalışma grupları aracılığı ile yürütülmekte ve yürütülmeye devam etmektedir…

İlgili raporu indirmek için tıklayınız.

İlgili raporun İngilizce’sine erişmek için tıklayınız.

15.08.2015

Paylaş