2 Aralık 2016

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks, bugün yayınladığı bir memorandumla ilgili olarak, “Türkiye’nin güneydoğusunda çok büyük bir nüfusun birçok insan hakkı, Ağustos 2015’den beri uygulanan sokağa çıkma yasakları ve terörle mücadele operasyonları bağlamında ihlal edilmiştir. Türkiye’yi, sokağa çıkma yasaklarını bu şekilde kullanmaya son vermeye, devlet görevlilerinin yaptığı iddia edilen tüm insan hakları ihlallerini etkili bir biçimde soruşturmaya ve hak ihlallerinden doğan mağduriyetleri giderip tazmin etmek üzere kapsamlı düzenlemeler yapmaya davet ediyorum.  Bunların yapılmaması halinde, başlangıçta yapılan ihlallerin etkisi daha da ağırlaşacaktır” dedi. Memorandumda, Avrupa İnsan Hakları Komiserinin 6 ila 14 Nisan 2016 tarihleri arasında Türkiye’ye (İstanbul, Diyarbakır ve Ankara), ardından da 27 ila 29 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’ya yaptığı ziyaretlerde elde edilen bulgular yer alıyor.

İlgilş memorandumun tamamına erişmek için lütfen linki tıklayınız:

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2952754&SecMode=1&DocId=2393076&Usage=2

Paylaş