Avrupa Hekimler Daimi Komitesi tarafından bugün yayımlanan basın açıklamasının metni aşağıdadır:

“Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Türkiye’deki yetkililere, hekimlere veakademisyenlere yönelik “terör örgütü propagandası” suçlamalarının tümünün düşürülmesi çağrısında bulunmaktadır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı, İstanbul Tabip Odası eski Onur Kurulu üyesi Dr. Şebnem Korur Fincancı 2016 yılında bir grup akademisyen tarafından hazırlanan bir barış dilekçesini imzaladığı için 19 Aralık 2018 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz hafta, Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanı Dr. Özdemir Aktan bir yıl üç ay hapisle cezalandırılırken İstanbul’daki bir mahkeme de TTB eski başkanı ve Türkiye İnsanHakları Vakfı kurucularından Dr. Gençay Gürsoy’a iki yıl üç ay hapis cezası vermişti.

TTB’nin eski yöneticileri aynı iddialarla, “terörizmi destekleme” suçlamasıyla yargı önüne çıkarılmakta ya da hüküm giymektedir. Aralarından birçoğu işlerini kaybettikleri gibi pasaportları da iptal edilmiş, kendilerine kamuda çalışma yasağı getirilmiştir.

CPME Başkanı Dr. Jacques de Haller, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

‘Türkiye’de olup bitenlere karşı sessiz kalamayız. Hekimler, sağlıkçılar ve akademisyenler 2016 yılında Barış Akademisyenleri tarafından hazırlanan ve hükümete sivillere yönelik şiddete son vermesi çağrısında bulunan bir dilekçeyi imzaladıkları için mahkûm edilmektedir. Barış için çağrıda bulunmak ve hangisi olursa olsun savaşın yol açtığı büyük acı ve kayıplara dikkat çekmek tıp mesleği etiğiyle tam tamına uyumludur. Dünya Tabipler Birliği’ne (WMA) katılıyor ve Türk Hükümetine hekimleri ve akademisyenleri hedef alan bu devletkampanyasına son vermesi çağrısında bulunuyoruz.’”

Paylaş