Dünya Tabipler Birliği (World Medical Association – WMA) 20 Aralık 2018 tarihli basın açıklamasında, önde gelen Türk hekimlerine verilen hapis cezalarının kendilerinde “şok etkisi” yarattığını belirtti. Yapılan açıklamada;

“Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı, İstanbul Tabip Odası eski Onur Kurulu üyesi Dr. Şebnem Korur Fincancı bu hafta içinde iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz hafta ise Türk Tabipleri Birliği eski başkanı Dr. Özdemir Aktan bir yıl üç ay hapisle cezalandırılırken İstanbul’daki bir mahkeme de TTB eski başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucularından Dr. Gencay Gürsoy’a ertelemesiz iki yıl üç ay hapis cezası vermişti.

DTB Başkanı Dr. Ardis Hoven’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: ‘Türkiye’de olup bitenler üzerimizde şok etkisi yaratıyor. Diğer hekimler ve sağlıkçılarla birlikte bu hekimler Türk hükümetine sivillere karşı şiddeti durdurma çağrısı yapan bir dilekçeyi destekledikleri için cezalandırılıyor. Bunlar, Türk makamlarının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ederek en temelinsan haklarını bile umursamıyor oluşunun yalnızca en son örnekleri. DTB, 2016 yılındaki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye’deki hekimlere ve akademisyenlere yönelik dehşet verici tacize son verilmesi için Türk hükümetine defalarca çağrıda bulunmuştu.’

Dr. Gürsoy sağlık nedenleriyle mahkemedeki duruşmaya katılamamıştı; hakkında verilen hüküm şimdi temyiz sürecinde görüşülecek.

Dr. Hoven gerek yukarıda adı geçenlere gerekse diğer hekimlere yönelik suçlamalarınınhemen geri alınması çağrısında bulundu. TTB eski Genel Sekreteri ve DTB’nin resmidanışmanı Dr. Feride Aksu Tanık dahil olmak üzere TTB yönetiminde yer alanlar ‘terörizmi destekleme’ şeklindeki aynı suçlamalarla yargı önüne çıkarılıyor ya da mahkûm ediliyor. Bu insanların birçoğu işlerini kaybettikleri gibi pasaportları da iptal edildi ve kendilerine kamudaçalışma yasağı getirildi” ifadelerine yer verildi.

Paylaş