9 Eylül 2016

 

BASINA ve KAMUOYUNA

Siyasal iktidar OHAL ilanının ardından darbeyi fırsata çevirme eylemlerine Antalya ve İzmir’de avukatlara yönelik gözaltılar ile bir yenisini daha eklemiştir. 08 Eylül 2016 tarihinde Antalya’da Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş ve dernek üyelerinin de aralarında olduğu 25 avukat gözaltına alınmışlardı. Bugün, 09 Eylül 2016 tarihinde de Antalya’da gerçekleşmiş olan ÇHD üyesi avukatlara yönelik operasyonları protesto etmek için İzmir Bayraklı Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen ÇHD İzmir Şubesi üyesi avukatlar OHAL gerekçe gösterilerek gözaltına alındılar. Aralarında ÇHD İzmir Şube Başkanı Av. Serdar Gültekin ve Şube Sekreteri Av. Erdoğan Akdoğdu’nun olduğu 12’si kadın 25 avukat, gözaltına alınma sırasında polisin şiddetine maruz kaldı.

Siyasal iktidar darbe girişimine ve kamusal yapılanmasına karşı mücadele etme bahanesiyle yürüttüğü operasyonları; barıştan, demokrasi ve insan haklarından yana olan muhalif kişi ve kurumlara yöneltmeye ve onları baskı altına almanın bir aracı olarak kullanmaya başlamıştır.

Siyasal iktidarın darbeyi fırsata çevirme eylemleriyle ülke, temel hak ve özgürlüklerden feragat edildiği, bir toplumsal, siyasal yapının varlığını sürdürmesi için gerekli en asgari hukuk kurallarının dahi işletilmediği bir kaos ve keyfi düzen ortamına dönüşmüştür. Demokrasi, barış ve insan haklarından yana tutum alan bilim insanları, gazeteciler, yazarlar, öğretmenler ve avukatlar başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine yönelik hukuksuz uygulamalar adeta bir kıyım boyutuna varmıştır.

ÇHD, Türkiye halklarının hukuk, insan hakları ve demokrasi mücadelesinde öncü bir role ve onurlu bir tarihe sahiptir. İşkencenin önlenmesi mücadelesinde her zaman Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile yürümüştür. TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tutuklandığında ÇHD’li avukatlar “Bizler dayanışmayı ‘ezilenlerin inceliği’ olarak kabul ettik. Daha çok yazacak, daha çok mücadele edecek, daha çok gerçeği anlatacağız halklarımıza. Tutuklanan arkadaşlarımız nasıl hak ihlallerinde, işkence dosyalarında, katliamlarda yanımızda oldularsa biz de yalnız bırakmayacağız onları. (…)Onlar tutuklandılar, biz daha çok mücadele edeceğiz.”  demişlerdi.

Şimdi biz de aynı duygular ile sesleniyoruz: İşkence ile mücadelenin tarihini birlikte yazdığımız dostlarımız yalnız değildir. Hukuk ve insan hakları için dayanışmamız ve mücadelemiz birlikte büyümeye devam edecektir.

Gözaltına alınan ÇHD’li avukatlar derhal serbest bırakılsın!

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI

 

Paylaş