30.01.2018

Hekimlik meslek değerlerine dayalı çalışmaları nedeniyle sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok özel ve saygın bir yeri olan Türk Tabileri Birliği (TTB) yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır.

İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek hekimlerin yegâne varlık sebebidir.

Doğal olarak, diğer tüm sonuçlarının yanı sıra insan yaşamını tehdit eden savaşlar ve çatışmalar dâhil olmak üzere benzer her türlü durumun ortadan kaldırılmasına yönelik çaba göstermek de bu meslek grubunun varlık sebebidir.

Meslek etik değerlerinin ve bilimsel yaklaşımların ışığında hekimlik ortamının ve uygulamalarının korunup geliştirilmesi ise hekimlerin ülkemizdeki tek meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hekimlerce seçilmiş yöneticilerinin asli sorumluluğudur.

Sadece ve sadece varlık sebeplerinin inkârı anlamına gelen savaş ve çatışma ortamlarına karşı oldukları, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha ifade ettikleri ve buna yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çaba gösterdikleri için TTB yöneticilerinin hedef gösterilmeleri ve hemen akabinde gözaltına alınmaları kabul edilemez. Dahası, doğrudan kendi varlık sebeplerinin gereğini yerine getiren TTB yöneticilerinin herkesin tanıklığında hedef haline getirilmesi, esas olarak bir suçtur.

Bu kabul edilemez, hukuk dışı uygulamalara hep birlikte son vereceğimizden kuşkumuz yoktur.

Hekimlik meslek değerlerine dayalı çalışmaları nedeniyle sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok özel ve saygın bir yeri olan TTB yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Paylaş