30.11.2017

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV) başta işkence ve diğer kötü muamelenin ortadan kaldırılması olmak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 27 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde birlikte çalışabilecek bir EKİP ARKADAŞI ARIYOR!

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve diğer kötü muamelenin Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için yerel ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten sivil bir insan hakları kurumudur. Bu vizyon çerçevesinde TİHV, işkence görenlere fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar ve işkence ve diğer kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür. Yanı sıra TİHV, işkence ve kötü muamelenin belgelenmesi ve raporlandırılmasına ek olarak Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini de düzenli olarak izleyerek iki dilde (Türkçe ve İngilizce) günlük ve yıllık insan hakları raporları çıkarır, özel ihlal ve olaylara özgülenmiş raporlar yayınlar.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri/Temsilcilikleri ve Cizre’de Referans Merkezi bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon için ekip arkadaşı aramaktadır. Başta işkence yasağı olmak üzere uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir.

(Ref: 1017) TİHV Ankara Genel Merkezinde veya İzmir Temsilciliğinde “Travma ve İnsan Hakları Enstitüsü” projesinde görevlendirmek üzere Dokümantasyon Çalışanı

Pozisyonun sorumlulukları ve aranılan nitelikler bir sonraki sayfada belirtilmiştir.

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla, konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu (Ref: 1017) yazarak, özgeçmiş ve niyet mektuplarını ekleyerek tihv@tihv.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz.

Yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulacak kısa listeye alınan adaylar görüşmeye çağrılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 20 Aralık 2017 saat 18.00’e kadardır.

 

DOKÜMANTASYON ÇALIŞANI (Ref: 1017)

İş tanımı: Dokümantasyon Çalışanı

Kime Karşı Sorumlu: Proje Koordinatörü ve TİHV Genel Sekreteri

İş Süresi: 2 yıl

Birim:  TİHV Ankara Genel Merkezi ya da TİHV İzmir Temsilciliği

Haftalık Çalışma Saati: 40 saat (Tam Gün)

İşin Genel Amacı: 24 ay süreyle görevlendirilecek dokümantasyon çalışanı başta işkence ve diğer kötü muamele olmak üzere Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında araştırmalar yapıp veri toplayarak iki dilde (Türkçe ve İngilizce) günlük ve yıllık insan hakları raporları ile özel ihlal ve olaylara özgülenmiş raporlar hazırlayıp yayınlamak.

Sorumluluklar:

  • Yazılı ve görsel basını, resmi kurumların duyuru ve açıklamalarını, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının açıklama ve duyurularını, insan hakları alanında çalışan yerel ve uluslararası kişi ve kurumların raporlarını her gün düzenli olarak tarar ve analiz eder.
  • İki dilde (Türkçe ve İngilizce) günlük raporlar hazırlar ve yayınlar.
  • Özel ihlal ve olaylara yönelik araştırmalar yapar, raporlar hazırlar.
  • Yıl sonunda çeşitli hak kategorilerinde yaşanan ihlalleri değerlendiren yıllık insan hakları raporunu iki dilde (Türkçe ve İngilizce) hazırlar.
  • TİHV’in basın açıklamaları ve resmi yazışmaları için bilgi ve veri desteği sağlar.
  • Gerektiğinde TİHV’in işkencenin önlenmesine yönelik geliştirdiği diğer çalışma birimlerine (işkence görenlere yönelik hukuki destek çalışması, ulusal ve uluslararası savunuculuk faaliyetleri, vb.) bilgi ve veri desteği sağlar.
  • TİHV’in sosyal medya hesaplarına bilgi ve veri desteği sağlar.
Nitelikler Asgari Tercih Sebebi
 

İşkence yasağı başta olmak üzere insan hakları alanında bilgi sahibi olmak

X  
İnsan hakları örgüt kültürü hakkında bilgili olmak   X
Bütünlüklü bir yaklaşımla önemli insan hakları sorunlarını saptayabilme, etkin şekilde araştırma ve analiz yapabilme becerilerine sahip olmak X  
Düzenli medya takibi yapabilme alışkanlığı ve becerisine sahip olmak X  
Gazetecilik deneyimine sahip olmak   X
Uluslararası ve Türkiye İnsan Hakları Hukuku konusunda bilgi sahibi olmak   X
Haber ve bilginin özünde eksilmeye neden olmadan, özet ve maddeleme yapabiliyor olmak X  
Zaman yönetimi çerçevesinde hızlı ve düzgün yazılı içerik üretebiliyor olmak X  
Sosyal medya kanallarını takip edebiliyor, bu kanallar için kısa, ilgi çekici, yaratıcı içerik üretebiliyor ve multimedya araçlarını kullanabiliyor olmak X  
Stratejik düşünme, planlama ve organizasyon becerilerine sahip olmak X  
İnsan hakları alanında çalışan bir sivil kurumda profesyonel veya gönüllü çalışmalar yürütmüş olmak   X
Üniversitelerin İletişim, Gazetecilik, Basın ve Yayın, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler ya da ilgili diğer fakültelerinden mezun olmak X
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ifade becerisine sahip olmak,  X
İkinci bir yabancı dilde iyi derecede yazılı ve sözlü ifade becerisine sahip olmak X
İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ifade becerisine sahip olmak X  
Seyahat engelinin bulunmaması X  
İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak X  
Toplumsal sorunlara ilgi duymak X  
Ekip çalışmasına yatkın olmak X  
MS ofis ve istatistik programlarını iyi şekilde kullanabiliyor olmak X  
Yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye açık ve hevesli olmak X  
Üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek X  

İlgili ilanı pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Paylaş