Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından, İsrail İşkenceye Karşı Halk Komitesi (PCATI), İnsan Hakları Derneği (İHD), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ortaklığı ve İşkence Görenler için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) ve Ramallah İşkence Görenler İçin Tedavi Merkezi (TRC) işbirliğinde gerçekleştirilmiş olan Türkiye, İsrail ve Filistin’de İşkence ve Kötü Muamelede Cezasızlıkla Bütüncül bir Yaklaşımla Mücadele Etme Projesi Proje Tanıtım Broşürünü inceleyerek çalışma hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Proje Etkinlikleri

1. 30-31 Ağustos 2013 tarihinde 19 katılımcı ile Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Toplumsal Olaylarda Zor Kullanım Araçlarının neden olduğu sağlık sorunlarında tıbbi destek ve belgeleme eğitimi yapıldı.

19 katılımcı ile Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Toplumsal Olaylarda Zor Kullanım Araçlarının Neden Olduğu Sağlık Sorunlarında Tıbbi Destek ve Belgeleme Kılavuzu basıldı.

İlgili kılavuzu buradan edinebilirsiniz.

2. 7-11 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da 18 İsrail ve Filistinli sağlıkçı ve hukukçuların katılımıyla 5 günlük İstanbul Protokolü Eğitimciler Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitmen Eğitimi

3. 23-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında Filistin’de 18 sağlıkçı ve hukukçunun katılımıyla İstanbul protokolü uygulayıcı eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim programı sağlık çalışanlarının kapasitelerini arttırarak işkencenin etkin soruşturulması ve raporlanmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

    11700550_387559714771794_3342094592980390292_o   11816336_387559708105128_3045352501051835177_o

4. 10-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında İsrail’de 24 sağlıkçı ve hukukçunun katılımıyla İstanbul protokolü uygulayıcı eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim programı sağlık çalışanlarının kapasitelerini arttırarak işkencenin etkin soruşturulması ve raporlanmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır

5. Türkiye’de 1990-2012 yılları arasında işkencenin temel özelliklerini analiz edilen bilimsel bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma ile son 22 yıldır işkence olgusundaki değişikliklerin okuması yapılmıştır. Çalışma bu süre zarfında TİHV’e yapılan 13,477 başvuru verileri ve yıllık raporlar temel alınarak yapılmıştır. Çalışma Türkçe olarak basılmıştır.

Türkiye’de İşkencenin 22 Yılı Çalışmasına erişmek için lütfen tıklayınız.

6. İşkencenin teşhisinde kemik sintigrafisi yönteminin kullanılmasının çıktılarına dayanarak geriye dönük bir çalışma yapıldı. Bu çalışma TİHV’in 13,517 başvurusu arasından uygun olan başvuruların verileri ile gerçekleştirildi.

7. İsrail ve Türkiye’de işkencede cezasızlığın temel nedenlerine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma İngilizce, Türkçe ve İbranice olmak üzere üç dilde basılacak ve ikinci yılın sonunda Israil’de yapılan seminer ile tanıtılmıştır.

Türkiye ve İsrail’de İşkencenin Yasal Çerçevesi Hakkında Karşılaştırmalı Çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.

Çalışmayı aynı zamanda Türkçe ve İbranice olarak da inceleyebilirsiniz.

8. Etkili bir UÖM’nın kurulması ve çalışmasına yönelik olarak bilgilendirici materyaller ve referans kaynaklarının üretilmesi amacıyla Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır. Raporlar Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu’nun 1.sini Türkçe ve İngilizce olarak buradan indirebilirsiniz.

Ulusal Önleme Mekanizması Değerlendirme Raporu’nun 2.sini Türkçe ve İngilizce olarak buradan indirebilirsiniz.

9. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İşkenceyi Önleme Derneği (APT) ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi 16 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da “BM İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol (OPCAT) Uyarınca Oluşturulması Gereken Ulusal Önleme Mekanizmasının (UÖM) Etkin Olarak Gerçekleştirilmesine Yönelik III. Çalışma Toplantısı’nı düzenlemiştir.

fotoğraf-3-300x225
Toplantıyla ilgili detaylar için fotoğrafa tıklayınız.

Kapalı grup şeklinde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve siyasal partileri temsilen 55 kişi katılmıştır. Açılış konuşmaları TİHV adına Metin Bakkalcı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Yalçın Karatepe tarafından yapılmıştır. Öztürk Türkdoğan’ın (İHD) kolaylaştırıcılığında yapılan ilk oturumda Levent Korkut Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun; Coşkun Üsterci de insan hakları örgütlerinin mevcut duruma ilişkin görüşlerini paylaşmışlardır.

BM İşkence Önleme Alt Komitesi Başkanı Malcolm Evans’ın, İsviçre Ulusal Önleme Mekanizması Başkanı Jean Pierre Restellini’nin, İşkenceyi Önleme Derneği’nden Matthew Pringle’nin uluslararası deneyimi paylaştıkları oturumun kolaylaştırıcılığını Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Mehmet Elkatmış üstlenmiştir.

10. Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik Gözden Geçirmenin 21. Oturumuna yönelik bir alternatif/gölge rapor hazırlanmış ve Birleşmiş Milletlere 13 Haziran 2014 tarihinde sunulmuştur. Evrensel Periyodik Gözden Geçirme ile 4.5 yılda bir, tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin insan hakları kayıtlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Raporuna Türkçe ve İngilizce olarak buradan erişebilirsiniz.zorla_kayip

zamanaşımı11.  Başta işkence ve kötü muamele olmak üzere İnsan hakları ihlallerinde zamanaşımının kaldırılmasına yönelik yürütülen kampanya çalışması kapsamında broşür hazırlanmış ve ilgili tüm kurum ve kişilerle paylaşılmıştır.

12. “Herkesin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin” imzalanması ve onaylanmasına ilişkin yürütülen kampanya kapsamında broşür hazırlanmıştır.

İlgili broşürleri incelemek için lütfen kapak resimlerinin üzerine tıklayınız.

13. Proje kapsamında  işkence ve kötü muameleye maruz kalmış kişilere yasal destek hizmeti sunulmuştur. Proje süresince sağlanan yasal destek çalışmasına dair kapsamlı bir rapor hazırlamıştır.
İlgili raporu incelemek için lütfen tıklayınız.

PCATIIRCT-logo-2-_PNG_SDVOeKk6logo_tihvhomepage

timBu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Belgede geçen görüş ve düşüncelerden Avrupa Birliği sorumlu tutulamaz.Bu proje Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından, İsrail İşkenceye Karşı Halk Komitesi (PCATI), İnsan Hakları Derneği (İHD), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ortaklığı ve İşkence Görenler için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) ve Ramallah İşkence Görenler İçin Tedavi Merkezi (TRC) işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Paylaş