Mahpus Mektupları

Kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması başta işkence ve diğer kötü muamele yasağı olmak üzere her türlü insan hakları ihlali riskini barındıran ve devlet tarafından gerçekleştirilen ciddi bir zorlayıcı fiildir. Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin korunması ve varoluşu tamamıyla yetkililer ve kamu görevlilerine bağlı hale gelir.

Vakfımıza 1990 yılından bu yana gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü muamele gördüğünü belirterek başvuran kişi sayısı ile her biri bir suç duyurusu niteliğindeki bu durumların hiçbir yargısal sürece tabi tutulmayışı gösteriyor ki; devletin kendi hiyerarşisi veya yönetsel mekanizmaları içinde yer alan müfettişler, denetleme kurulları, insan hakları kurulları, cezaevi izleme kurulları gibi mekanizmaların denetim faaliyetleri, kişilerin işkence ve diğer kötü muameleden korunmasında etkin bir güvence sağlamamaktadır. (Bu kaygıların giderilmesini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme’ye bir ek olarak hazırlanan ve 22 Haziran 2006 tarihinde yürürülüğe giren ‘Seçmeli Protokol’ ile ‘kişinin kamusal iradeyle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olduğu ve kendi iradesi dışında terk edemediği’ her tür yerin bağımsız, ulusal ve uluslararası mekanizmalarca denetlenmesi öngörülmüştür.)

“Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, insani muamele ve insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onuruna saygı gösterme hakkına sahiptir.”

–Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi md.10

İşkence ve diğer kötü muameleye karşı mücadelede hem içeride hem dışarıda dayanışma ile ortak mücadeleyi kuvvetlendirmek gerekliliğinin bilincinde olarak, tüm mahpus ve mahpus yakınlarına çağrımızdır:

Bilgilendirme, çağrı ve uyarılarınız çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için çok kıymetli. Başta işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlali olmak üzere dayanışma gösterebileceğimize inandığınız her konuda bize yazabilirsiniz.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Merkezi

Mithatpaşa Caddesi No: 49/11 6.Kat

06420 Kızılay/ANKARA

Cezaevlerine özgü çalışmalar yürüten diğer kurumlara ilişkin bilgi almak veya bu kurumlara başvurmak için ise aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ (ÇHD)

TUTUKLU HÜKÜMLÜ AİLELERİ HUKUK DAYANIŞMA DERNEKLERİ FEDERASYONU (TUHAD-FED)

CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ (CİSST)