Gerçekleştirmek istediğiniz bilimsel çalışmalar için Türkiye İnsan Hakları Vakfı Etik Kurulu’na başvurabilirsiniz

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Etik Kurulu, TİHV bünyesindeki Tedavi ve Rehabilitasyon projelerinin uygulanması ile ilgili başvuruları etik açıdan değerlendirmek,  TİHV işleyişi sırasında gereksinim duyulan konular üzerinde etik görüş oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Bu kurul “etik, psikiyatri, psikoloji, felsefe, hukuk, sosyoloji gibi disiplinler göz önünde tutularak” toplam 5 üyeden oluşur ve bu üyeler TİHV Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi,  Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Ancak sürekliliğin sağlanması ve deneyimlerin aktarılması için görev süresi bitiminde üç üye kurul üyeliğini sürdürür. TİHV YK süresi sona eren üyeleri yeniden görevlendirebilir.

TİHV Etik Kurulu’nun etkinlik alanı aşağıdaki gibidir:

–  Etik Kurul’a sunulan çalışmalar ve araştırma projeleri için etik açıdan görüş bildirmek,

–  TİHV Yönetim Kurulu’nun gereksinim duyduğu konularda etik açıdan görüş oluşturmak,

–  TİHV’e bağlı merkezlerde belgeleme sürecindeki sorunları etik açıdan değerlendirmek,

–  TİHV’ in günlük klinik uygulamalarını etik açıdan irdelemek,

–  Zedelenmeye açık gruplar arasında kabul edildiği için araştırma bağlamında daha özenle korunmaları gereken  “çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar, tutuklular, mülteciler, işkenceye maruz kalanlar vb.” gruplara yönelik ilkeler geliştirmektir.

Etik Kurulu, en az 3 üye ile toplanarak yılda en az iki kez olağan toplantısını yapar. Gerek duyulması halinde olağan dışı toplantılar da düzenlenebilir. Araştırma ve bilimsel yayınlar için, kurul dışından uzman görüşü alınabilir. Sunulan araştırma projelerini en geç 2 ay içerisinde değerlendirir. Kararlarını oy çokluğu ile alır, ancak farklı düşünceler gerekçeli olarak kararda ayrıca belirtilir. Karar defterlerinde bu muhalefet şerhi bulunabilir. Bu şerh Yönetim Kurulu’na sunulan raporda da korunur. Tüm çalışmaları yıllık rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunulur.

TİHV’in 2015-2018 dönemi Etik Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Nilgün TOKER, Berna ARDA, M. Emin ÖNDER, Türkan SANCAR ve Hüsnü ÖNDÜL.

Ayrıntılı bilgi için TİHV Etik Rehberini buradan edinebilirsiniz.

TİHV Etik Kurul Başvuru Formunu buradan indirebilirsiniz.

Paylaş