16.01.2016

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi Başkanlığı tarafından, 27 Eylül 2016 tarihli yazıyla, Venedik Komisyonu’nun, bilhassa sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin tümü olmak üzere Türkiye’deki olağanüstü hal uygulamasının, genel itibariyle, Avrupa Konseyi standartlarına uygunluğuna ilişkin ettiği görüş talebi üzerine Venedik Komisyonu tarafından yapılan inceleme, 12 Aralık 2016 tarihindeki 109.Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiştir.

İlgili Görüş’e bu linkten orijinal dilinde erişebilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan Türkçe çevirisini ise buradan indirebilirsiniz.

 

Paylaş