YURTDIŞI İLİŞKİLER

Türkiye İnsan Hakları Vakfı yurt içinde ve yurtdışında, insan hakları ve demokrasi, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü, bağımsız yargı, LGBTi+ hakları, kadın hakları, çocuk hakları, azınlık ve mülteci hakları alanında faaliyet gösteren pek çok örgüt ile dayanışma içindedir. TIHV, Türkiye’deki hak ihlallerine karşı mücadele eden her hak temelli örgütü doğal bir paydaşı olarak kabul eder.

IRCT-logo-2-_PNG_

internationalfederationofhumanrights

logo_wma

logo_abr

norveç

icrc

Ippnw

apt

PCATI