MENÜ
ANA SAYFA
x

Tortured Children and Children of Torture Survivors (Yayın No.114)

30.05.2017

Her ne kadar dünyanın her yerinde çocuklar işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalsa da çocuklara yönelik işkence ile ilgili resmi ve güvenilir bilgiler mevcut değildir. Bu problem adeta kamudan saklanmaktadır. Yetersiz dokümantasyon ve önleyici mekanizmaların ülke veya uluslararası boyutta kurulamaması çocuklara yönelik işkenceyi görünmez kılmaktadır.

İşkence Gören ve İşkence Görenin Yakını olan Çocuklar’a ilişkin Sosyodemografik Özellikleri ile Tedavi ve Rehabilitasyon Süreçlerine Dair bir Değerlendirme ve Model Geliştirme çalışması olan bu Türkiye İnsan hakları Vakfı yayınına İngilizce olarak erişmek için tıklayınız.