MENÜ
ANA SAYFA
x

Belgeleme Çalışmaları

İnsan hakları ihlallerinin belgelenmesi ve böylece açığa çıkarılması, sorumlularının cezalandırılması ve insan haklarını ihlal etmenin bedelinin ağırlaştırılmasına yardımcı olur, ihlallerin ne derece sistematik olduğunu gösterir, önleme çalışmalarında izlenecek yola da ışık tutar, siyasi, yasal ve idari düzenlemelere ilişkin taleplerin meşruiyeti için önemli bir zemin oluşturur.

İşkencenin Belgelenmesi: TİHV, işkence ve kötü muameleyi tıbbi olarak belgelemektedir.  Hekimin yazılı ya da sözlü tanıklığının amacı, tıbbi bulguların kişinin işkence ve kötü muamele iddiasıyla ne derecede bağlantılı olduğunu saptamak ve hekimin tıbbi bulgu ve yorumlarının, adli veya diğer uygun mercilere etkili bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Tıbbi tanıklık ayrıca adli mercileri, diğer devlet görevlilerini, yerel ve uluslararası toplulukları işkencenin bedensel ve ruhsal etkileri konusunda eğitme amacına da hizmet eder. Tıbbi belgeleme, İstanbul Protokolü çerçevesinde yapılır.  (İstanbul Protokolü sayfasına ulaşmak için tıklayınız)

İhlallerin Belgelenmesi: TİHV, ihlallerin yerel ve ulusal kamuoyunda gerçekçi bir biçimde ortaya konması ve ülkedeki insan haklarının genel durumunun ortaya çıkması amacıyla, günlük, aylık ve yıllık insan hakları ihlalleri raporları, özel raporlar, saha gözlem raporları ve uluslararası izleme mekanizmaları ile paylaşılmak üzere “gölge” raporlar hazırlamaktadır.

Belgeleme Eğitimleri: TİHV işkencenin etkin belgelenmesi ve soruşturulması için belirli aralıklarla belgeleme eğitimleri düzenlemektedir. Bu eğitimler tıp ve hukuk alanında çalışan profesyonellere yönelik İstanbul Protokolü eğitimleridir. Yanı sıra, insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütlerine yönelik insan hakları ihlallerini belgeleme eğitimleri düzenlenmektedir.

TİHV DOKÜMANTASYON

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezinin çalışma amacı, insan hakları ihlallerinin izlenerek düzenli raporlar ile kamuoyuna iletilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve Vakfın güncel hak ihlalleri karşısında alacağı tutumun belirlenmesi için gerekli bilgi altyapısını oluşturmaktadır. Dokümantasyon merkezi TİHV’nin kuruluşuyla birlikte faaliyete geçmiştir.

Dokümantasyon çalışması çerçevesinde, asli olarak insan hakları ihlallerine ilişkin günlük, aylık ve yıllık raporlar hazırlanır. İhtiyaç duyulduğunda Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullara bağlı özel raporlar ve bilgi notları hazırlanır. Şimdiye kadar gerek TİHV ortamına gerek başka kurumlara sayısız özel raporlar hazırlanmıştır.

İnsan hakları ihlalleri ile ilgili olarak basın, İHD Genel Merkez ve şubeleri, demokratik kitle örgütleri, insan hakları savunucuları ile çeşitli kişi ve kaynaklardan toplanan ve arşivlenen bilgiler ile günlük, yıllık, özel raporlar başlıkları altında Türkiye’deki hak ihlalleri raporlaması çalışması yapılır. Raporlar Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna aktarılır.

TİHV Günlük insan Hakları raporlarına abone olmak için tıklayın.