MENÜ
ANA SAYFA
x

Önleme Çalışmaları

TİHV, hakikati görünür kılmak, toplumda farkındalık yaratmak, cezasızlığı ortadan kaldırmak ve mutlak işkence yasağı konusunda devletlere yükümlülüklerini hatırlatmak amacıyla çeşitli önleme faaliyetleri yürütmektedir.

İşkence ve kötü muamelenin sebep ve sonuçlarının görünür kılınması, belgelenmesi, bu alanda çalışan aktörlerin güçlendirilmesi ve ulusal / uluslararası mekanizmaların cezasızlık karşısında daha fazla rol üstlenmeleri, işkence ve ağır/ciddi insan hakları ihlallerini önleme konusunda büyük önem taşımaktadır.

TİHV buradan hareketle çeşitli savunuculuk, izleme, belgeleme ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.

Periyodik İncelemeler: TİHV, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası izleme mekanizmalarına işkence ve diğer ağır/ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin güncel ve güvenilir verilerin sunulduğu düzenli raporlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, TİHV, tarafından Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İzleme ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite için dönemsel raporlar sunulmaktadır.

Hukuki Destek: İşkence ve kötü muamele karşısında yasal süreçlerin yürütülebilmesi için her yıl belli sayıda TİHV başvurusuna hukuki destek sağlanmaktadır.

TİHV Savunuculuk Faaliyetleri: Başta işkence ve kötü muamele olmak üzere ağır ve ciddi insan hakları ihlallerinin görünür kılınması için pek çok savunuculuk faaliyet gerçekleştirilir. Bu kapsamda basına ve kamuoyu ile düzenli basın bültenleri ve bilgi notları paylaşılır, basın açıklamaları düzenlenir, diğer sivil toplum kuruluşları ile bilgilendirme ve dayanışma toplantıları yapılır, zorla kaybetmeler ve diğer ağır insan hakları ihlalleri ile ilgili çeşitli paneller ve toplantılar, her yıl 10 Aralık İnsan Hakları haftasında ve 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü’nde özel etkinlikler düzenlenmektedir.

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri: 10 – 17 Aralık Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Haftası’nı kutlamak diğer yandan belgesel sinema aracılığı ile toplumsal hayatın sorunlu alanlarına dikkat çekmek ve insan hakları ihlallerini görünür kılmak, böylece izleyicilerde ve geniş toplumsal kesimlerde insan haklarına dair farkındalık yaratmak amacıyla her yıl TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri düzenlenmektedir.

Bireysel ve Toplumsal Travma Sempozyumları: TİHV başta işkence olmak üzere travma alanında çalışan ruh sağlığı çalışanlarının mesleki gelişimlerini sağlayacak, deneyim paylaşımına imkân sağlayan, travma alanında çalışmaları güçlendirecek yerel ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir.