MENÜ
ANA SAYFA
x

11 Mart – 10 Mayıs 2020 arasında COVİD-19 salgını ile ilişkili hak ihlalleri raporu yayınlandı

BASIN AÇIKLAMASI
14.05.2020

Covid-19 Salgını Sürecinde Hak İhlalleri 

14 Mayıs 2020

TİHV Dokümantasyon Merkezi tarafından hazırlanan, 11 Mart – 10 Mayıs 2020 tarifleri arasında Covid-19 salgını ile ilişkili hak ihlallerine yönelik rapor yayınlanmıştır.

Raporu buradan indirebilirsiniz.

İnsan hakları ihlalleriyle mücadelenin zemininde ihlallerin tespiti ve görünür kılınması çabasının yattığının bilinci ve sorumluluğuyla hazırlanan bu rapor, bilgi edinme hakkının yok sayıldığı, verilerin uluslararası standartlara uygun tutulmadığı ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı koşullarda TİHV Dokümantasyon Merkezi tarafından yazılı ve görsel basının, uzmanlık ve meslek örgütleri ile diğer insan hakları örgütlerinin yaptığı açıklama ve raporların taranması yoluyla hazırlanmıştır.

Elde edilebilen bilgi ve veriler belli hak kategorileri altında tasnif edilmiştir. Aktarılan ihlaller bizim tespit edebildiklerimiz ile sınırlıdır ve hakikatin ancak bir bölümünü ifade etmektedir.