MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV ve Red Cross Center Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Etkinliği 2019

BASIN AÇIKLAMASI
30.10.2019

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Red Cross Center (RCC) (İsveç)

Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı Etkinliği (2019)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile İsveç Red Cross Center (RCC) (İsveç), ağır insan hakkı ihlallerine uğramış başvurularına sundukları psikososyal hizmetleri geliştirmek amacıyla yıllardır düzenli olarak bilgi ve deneyim paylaşımı buluşmaları düzenlemektedir. Biri Türkiye’de (İstanbul’da), diğeri İsveç‘te olmak üzere, her yıl iki kurumun çalışan ve gönüllülerinin katılımıyla iki buluşma yapılmakta; her kurum kendi deneyim, yaklaşım ve yönelimlerini karşılıklı paylaşım ve etkileşime açmaktadır. İstanbul’da gerçekleşen buluşmaların bir günü, iki kurumun çalışan ve gönüllülerinin dışında insan hakları ihlalleri ve ‘toplumsal travmayla’ ilintili alanlarda çalışan, ayrımcılığa uğramış kişilere ve  dezavantajlı gruplara hizmet sunan sosyal hizmet uzmanlarının ve klinisyenlerin katılımına açık gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, şiddetin yaygınlaştığı ve tüm toplumu çeşitli düzeylerde zedelediği bir ortamda, karşılıklı paylaşımı arttırmak, bir arada olarak ve çalışarak, zihinsel ve duygusal dünyamıza olan yıkıcı saldırıları birlikte ‘zihinselleştirmeye’ katkı ve zemin sağlamak amaçlanmaktadır.

11 Kasım 2019 Pazartesi günü, İstanbul’da gerçekleşecek Çocuklar ve Aileleriyle Sosyal Çalışma genel başlıklı buluşmanın programı aşağıda sunulmuştur. İlgilenenlerin (en geç 4 Kasıma kadar) aşağıda bildirilen adrese,‘TİHV ve RCC etkinliği’ başlığı ile (mesleki durum ile kısaca çalışma ve eğitim bilgilerini içeren) bir başvuru maili göndermelerini rica ederiz. Katılım 25 kişi ile sınırlıdır; sınırlılık durumunda TİHV gönüllülerine, yukarıda bahsedilen ve aşağıda sunulan programın içeriğiyle ilişkili alanlarda ve kurumlarda çalışan klinisyenlere katılımda öncelik verilecektir.

Saygılarımızla,

Türkiyeİnsan Hakları Vakfı (TİHV),İstanbul Temsilciliği

Etkinlik yeri: Türkiyeİnsan Hakları Vakfı (TİHV),İstanbul Temsilciliği, Kurtuluş,İstanbul.İletişim: istanbul@tihv.org.tr  / 0212 249 30 92

* Konuşmalarda ardıçeviri yapılacaktır. 


Etkinlik ücretsizdir.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE SOSYAL ÇALIŞMA

PROGRAM

09.30-10.00 Açılış

10.00-11.15 I. Oturum

Sosyal Hizmet Alanında Riskli Durumlarla Çalışmak

Konuşmacı: Bilal Yıldız

11.15-11.30  Ara

11:30-13.00  II. Oturum

Ailelerle Çalışmak

Konuşmacı:Elisabeth Bakke and Siamak Noroozy

(Konuşmacılar, bu ilk kısımda, İsveç ve Türkiye’de riskli durumlarda sosyal hizmet alanında yürüttükleri çalışmaların temel yönelim ve yöntemlerini olgu örnekleriyle destekleyerek, katılımcıların katkı ve sorularını da kapsamaya çalışarak interaktif bir şekilde paylaşacaktır.)

13.00-14:00 Öğle Arası

14.00-15.15 III. Oturum

 Ebeveynleri Cezaevinde Olan Çocuk ve Ergenlerle Çalışmak

Konuşmacılar: Toba Wemmel Ljung ve Siamak Noroozy

15.15-15.45 Ara

15.45-16.45 IV. Oturum

 Cinsel Tacize Uğrayan Çocuklarla Çalışmak

Konuşmacılar: Toba Wemmel Ljung,Siamak Noroozy ve Marianne Alenius

(Konuşmacılar, bu ikinci kısımda, riskli durumlar ve travmatik deneyimler yaşamış olan çocuklarla sosyal çalışma yürütme sürecini ve bu yaşantıların terapötik etkileşim ve sürece olan yansımalarını ele alacak, kendilerinin getirdikleri ve katılımcıların paylaşacakları olgu örnekleri üzerinden bu süreç ve etkilere dair bir tartışma yürüteceklerdir.)

16.45-17.00 Kapanış  

Konuşmacılar:

Bilal Yıldız: Sosyal Çalışmacı, TİHV

Elisabeth Bakke: Sosyal Çalışmacı, Psikoterapist, RCC

Marianne Alenius: Psikolog, RCC

Siamak Noroozy: Sosyal Çalışmacı, Psikoterapist, Öğretim Görevlisi , RCC

Toba Wemmel Ljung: Psikolog, Psikoterapist, RCC