MENÜ
ANA SAYFA
x

2020 TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı başlıyor!

BASIN AÇIKLAMASI
15.01.2020

2020 TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı programı başlıyor. Detaylı programı buradan indirebilir ve altta inceleyebilirsiniz.

 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI PROGRAMI-2020

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve 32 insan hakları savunucusu tarafından 1990 yılında kurulmuştur. TİHV’in kuruluşu, insan hakları savunucularının 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında hem İHD’de hem de Türk Tabipler Birliği’nde (TTB) işkencenin önlenmesi ve işkenceye maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik neler yapılabileceğine dair girdikleri çaba ve arayışlarının sonucudur. TİHV, işkence izlerinin belgelenmesi ve işkence görenlerin tedavisi konusunda bir okul olmuş, uluslararası tanınırlığı olan bir insan hakları örgütüdür.

TİHV’in temel faaliyetiişkence görenlerin ve yakınlarının yaşadıkları travma ile baş ederek fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik haline ulaşmalarına ve her düzeydeki çalışmalar ile işkencenin önlenmesine katkı sağlamaktır.

TİHV’in temel hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının son verildiği ve böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmayacağı bir dünyaya ulaşmaktır.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Cizre ve Van’da Referans Merkezleri bulunan TİHV kurulduğu yıldan bugüne kadar yaklaşık 18.000 işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmış kişiye tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmuştur.

TİHV İstanbul Temsilciliği olarak son beş yıldır, çeşitli alanlardan meslektaşlarımızla bir araya gelmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak arzusuyla deneyim ve bilgi paylaşım programları düzenlemekteyiz. Bu yıl aynı amaçla TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programının altıncısını hazırladığımızı değerli meslektaşlarımızla paylaşmak isteriz.[1]

Hazırladığımız bu program ile işkenceye yönelik farkındalığı arttırmayı, işkencenin önlenmesine katkı sağlamayı ve olası ortak çalışma alanları yaratmayı hedeflemekteyiz. Amacımız programda sunulan konularda didaktik bir eğitimden öte, bu alana duyarlı kişilerle ilişkilenmek, birlikte düşünmeye zemin sunmak ve bu çalışma aracılığıyla meslektaşlarımızın işkence görenlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde mesleki birikimlerine olabildiğince katkı sağlamaktır.

Bir temel modül ve devamında ruhsal alt modülden oluşan program, 28 Şubat 2020 tarihindebaşlayacaktır. Tüm katılımcıların birlikte olabileceği ortak bir çalışma alanı sağlayan temel modülde; çeşitli (tıp, hukuk, sosyal bilimler ve ruhsallık) alanlardan gelen meslektaşlarımızla, TİHV’in kuruluşu, misyonu, ilkeleri, işkencenin tıbbi, ruhsal ve sosyal etkileri, şiddetin toplumsal dinamiği, insan hakları tarihi ve felsefesi, insan hakları savunucusu olmak, ihlallerin aktarım yolu olarak sanat, işkencenin değişen yüzü, travma yaşayanlar ile karşılaşmalarda ruhsallık bilgisi duyarlılığıyla görüşme, gözaltında kaybetmeler ve cezasızlık, şiddet konsepti olarak hapishaneler, güç ve ayrımcılık gibi konuları ele alacağız.

Devamında ruhsallık alt dalında ise psikoloji/ psikiyatri/ psikolojik rehberlik ve danışmanlık/ sosyal hizmetler alanından gelen meslektaşlarımızla işkencenin ruhsal/sosyal etkileri ve bu etkilere yönelik terapötik çalışma yaklaşımımızı konuşacağız.

Sadece Temel Modüle katılacak olan katılımcılar için programın süresi 28 Şubat-24 Nisan, Ruhsallık Alt Dalına katılacak olan kişiler için de 28 Şubat-26 Haziran arasını kapsayacaktır.

Programa ruhsallık alanından 20, tıp, hukuk ve sosyal bilimler alanından 20 olmak üzere toplam 40 kişi kabul edilecektir. Çalışmalara devamlılık beklenmektedir; düzenli devamlılık gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

Başvuracakların kısa özgeçmişlerini 3 Şubat 2020 saat:18.00’a kadar “TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2020)”konu başlığı ile istanbul@tihv.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.

Katılım ücretsizdir.  

TEMEL MODÜL

28 Şubat 2020, 18:30-20:30

İnsan Hakları Mücadelesi / TİHV’in Kuruluşu, Misyonu, İlkeleri, Organizasyonu, Geçmiş ve Güncel Çalışmaları, İşkencenin Değişen Yüzü

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı-TİHV Genel Başkanı

Ümit Efe- TİHV İstanbul Temsilcisi

06 Mart 2020, 18:30-20:30

Şiddetin Toplumsal Dinamiği

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu

13 Mart 2020, 18:30-20:30

İnsan Hakları Tarihi

Av. Ercan Kanar

20 Mart 2020, 18:30-20:30

İnsan Hakları İhlallerinin Nedenleri:

Güç, Şiddet ve Ayrımcılık

Prof. Dr. Nilgün Toker

27 Mart 2020, 18:30-20:30

İnsan Hakları Savunucusu Olmak

Coşkun Üsterci-TİHV Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Efe- TİHV İstanbul Temsilcisi

03 Nisan 2020, 18:30-20:30

Gözaltında Kaybetmeler ve Cezasızlık

Sebla Arcan-İnsan Hakları Derneği Kayıplara Karşı Komisyon

Prof. Dr. Ümit Biçer-Adli Tıp Uzmanı 

10 Nisan 2020, 18:30-20:30

İnsan Hakları İhlallerinin Aktarım Yolu Olarak Sanat

Jülide Kural-Tiyatro ve Sinema Sanatçısı 

17 Nisan 2020,18:30-20:30

Şiddet Konsepti Olarak Hapishaneler

Hasan Kıvırcık-Yüksek Mimar

Ümit Efe-TİHV İstanbul Temsilcisi 

24 Nisan 2020, 18:30-20:30

Travma Yaşayanlarla Karşılaşmalarda Ruhsallık Bilgisi Duyarlılığıyla Görüşme

Baran Gürsel-Klinik Psikolog

Günseli Yarkın-Klinik Psikolog

08 Mayıs 2020,18:30-20:30

Temel Modül Katılımcıları İçin Genel Değerlendirme ve Kapanış

RUHSALLIK ALT DALI

08 Mayıs 2020, 18:30-20:30

İşkence Görenlere Yönelik Sosyal Çalışma

İkram Doğan -Sosyal Hizmet Uzmanı

Bilal Yıldız- Sosyal Hizmet Uzmanı

15 Mayıs 2020,18:30-20:30

İşkencenin Ruhsal ve Sosyal Etkileri; Sosyal ve Psikiyatrik /Psikolojik; Psikiyatrik Tanılama ve Belgelemenin İlkeleri

Dr. Banu Aslantaş Ertekin-Psikiyatri Uzmanı

Bilal Yıldız-Sosyal Hizmet Uzmanı 

29 Mayıs 2020, 18:30-20:30

Psikanaliz Bağlamında ‘Travma’ Kavramsallaştırması, Toplumsal Travmatik Yaşantılar ve İşkence

Baran Gürsel-Klinik Psikolog

 İlker Özyıldırım-Psikanalist  

05 Haziran 2020,18:30-20:30

İşkence Görenlere Yönelik Psikanalitik Psikoterapi; Temel ‘Duyuş’ , ‘Duruş’ ve ‘Tutumlar’

Dr. Halide Erten-Psikiyatri Uzmanı

Dr. Banu Aslantaş Ertekin-Psikiyatri Uzmanı

12 Haziran 2020,18:30-20:30

Toplumsal Travma İçinde Çocuk Olmak/Çocuklarla Çalışmak

Deniz Akyıl – Uzman Psikolog

Tuğba Kocaefe-Klinik Psikolog

19 Haziran 2020,18:30-20:30

Çeşitli Bağlamlardan Kurgusal Bir Olgunun Değerlendirilmesi

Dr. Zerrin Oğlağu-Psikiyatri Uzmanı

 Baran Gürsel-Klinik Psikolog

26 Haziran 2020, 18:30-20:30

Genel Değerlendirme ve Kapanış

[1]Bu program, Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programıtarafından desteklenen İşkence ve Ağır Ciddi İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesinde Toplumsal Mücadelenin Güçlendirilmesi projesi kapsamında gerçekleşmektedir.