MENÜ
ANA SAYFA
x

‘Akademi Biat Etmez’

BASIN AÇIKLAMASI
07.07.2017

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği 28 Haziran 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminin “görülen lüzum üzerine” aldığı kararla açığa aldığı barış imzacısı akademisyenlerle dayanışmak ve Üniversite yönetimini kınamak amacıyla siyah çelenk bırakarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlgili basın açıklamasının tamamını aşağıda okuyabilirsiniz.

07.07.2017

Basına ve Kamuoyuna

Değerli Basın Emekçileri, değerli İnsan hakları savunucuları ve sevgili TİHV dostları;

Bugün burada, geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminin aldığı akademik özgürlükler açısından utanılası bir kararı kınamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz.

Bildiğiniz gibi Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan, farklı akademik disiplinlerden, barış imzacısı çok değerli 12 akademisyen 28.06.2017 tarihinde Rektörlük tarafından “görülen lüzum üzerine” açığa alındılar.

Hepsi çok yakından tanıdığımız, dostumuz, gönüllümüz olan bu akademisyenler, sadece çalıştıkları kurumlarda öğrencilere ve hastalara hizmet vermekle kalmayıp, insan, toplum ve doğa yararına bir üniversite anlayışıyla emek, barış ve demokrasi mücadelesinde aktif ve etkin biçimde yer almaktadırlar. Çünkü sonsuz bir merak ve sorgulayıcılığın ifadesi olan bilim, özellikle de sosyal bilimler, toplumsal mücadelelerden ayrı düşünülemez. Bilim, toplum için sorumluluk almayı gerektirir. Açığa alınan tüm hocalarımız da kendi çalışma disiplinlerinden toplumsal gerçekliğe bakarak hakikate ulaşmakta ve ülkenin insan hakları, demokrasi ve barış sorunları karşısında tutum ve sorumluluk almaktadırlar.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) olarak, yıllardır en genelde başta işkence olmak üzere insan hakları ihlallerini önlemek ve insan haklarına olan saygıyı güçlendirmek, özelde ise

işkence gören kişilere tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, hak ihlallerini izleyip raporlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımız sırasında hocalarımızın her zaman çok değerli katkı ve desteklerini aldık. Bilhassa da işkencenin gerek tanı ve tedavisi, gerekse belgeleme ve raporlandırılmasına yönelik yürütülen bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarında bu katkılar, yol gösterici bir nitelik kazanmıştır.

İnsanın sahip olduğu onur ve değere amasız ve fakatsız sahip çıkan hocalarımız akademinin yüz akıdır. Onların üniversiteden uzaklaştırılmaları başta öğrencileri ve hastaları için sonra

 

da tüm toplum için büyük bir kayıptır. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü aldığı bu hukuksuz, akıl ve vicdan dışı karar ile akademik ve bilimsel özgürlüğe, iyi hekimliğe büyük zarar vermiştir.

Açığa alınan hocalarımız, bu ülkede büyük bedeller ödenerek sürdürülen insan hakları, demokrasi ve barış mücadelesinin kararlı birer yürütücüsüdür. Sonuna kadar onların yanındayız. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nü kınıyor ve derhal hocalarımızı görevlerine iade etmeye davet ediyoruz. Yaşanan hukuksuzluğa ve keyfiliğe olan tepkimizi dile getirmek için de siyah çelengimizi bırakıyoruz.

Akademi Biat Etmez
“Yaşasın Hakikat, Yaşasın Hayat…”

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği