MENÜ
ANA SAYFA
x

Kamuoyuna ve İlgililere Duyuru

BASIN AÇIKLAMASI
15.07.1996

Uzun bir süreden beri cezaevlerinde yaşanmakta olan sürekli açlık grevleri ve ölüm oruçları altmış güne yaklaşmış bulunmaktadır. Bu açlık grevleri son onaltı yılın en uzun ikinci eylemini oluşturmakta ve özellikle ölüm orucuna yatmış 190 tutuklunun yaşamlarını tehdit eden bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Bu uzun süreli grevin ölümle sonuçlanmaması halinde bile kalıcı ve ağır sakatlanmalara da neden olacağı bilinmektedir.

 TİHV kuruluş amacına uygun olarak ve insani nedenlerle, söz konusu tutukluların sağlıklarına kavuşturulması amacıyla bir tedavi projesi hazırlama kararı almış bulunmaktadır. Vakıf ayrıca daha fazla gecikilmediği takdirde grevcilerin yaşama döndürülebileceğini ve uzun da olsa tedavileri yapılarak sağlıklarına olabildiğince kavuşturulabileceğini, deneyim ve uygulamalarından bilmektedir. Bu amaçla, TİHV ölüm orucu ve açlık grevi yapan tutukluların sağlık raporlarının derhal hazırlanması ve bu raporlara dayalı olarak gerekenlerin ivedi biçimde yaşama geçirilmesi için hem grevdekilerin avukatları hem de Adalet Bakanlığı, ilgili mahkemeler ve Cumhurbaşkanı nezdinde girişimlerde bulunacaktır.

Bu girişimlerimizin başlatıldığını tüm kamuoyuna ve ilgililere duyurmayı bir görev sayıyoruz.

Yavuz Önen
TİHV Başkan