MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV ekip arkadaşı arıyor

BASIN AÇIKLAMASI
04.11.2019

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılması amacıyla 29 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde birlikte çalışabilecek

EKİP ARKADAŞI ARIYOR!

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve kötü muamelenin Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Bu vizyon çerçevesinde TİHV, işkence görenlere fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar; işkence ve kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde işkence görenler için Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Cizre ve Van’da Referans Merkezleri bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon ve merkez için ekip arkadaşı aramaktadır. Uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir.

 • (Ref:1018)Diyarbakır Temsilciliğimizdegörevlendirmek üzere Temsilcilik Sekreteri

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu yazarak özgeçmişleri ve bir niyet mektubunu ekleyerek tihv@tihv.org.tr  ve diyarbakir@tihv.org.tr(her ikisine birden) adresine iletmelerini rica ederiz.

Yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular üzgünüz ki değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 22 Kasım 2019,saat 18.00’e kadardır.

REFERANS MERKEZİ SEKRETERİ (Ref:1018)

TİHV Diyarbakır Temsilciliği

İş tanımı: İşkence görenlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü Diyarbakır Temsilciliğimizde görevlendirilecek temsilcilik sekreteri

Kime Karşı Sorumlu: TİHV Diyarbakır Temsilcisi

İş Süresi: 3 yıl (her yıl yenilenmek üzere)

Birim: TİHV Diyarbakır Temsilciliği

Haftalık Çalışma Saati: 40 saat (Tam zamanlı)

İşin Genel Amacı: İşkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetine erişimlerini koordine edecek TİHV Diyarbakır Temsilciliğinde görevlendirilecek Temsilcilik Sekreteri, temsilciliğin iç işleyişini koordine eder, başvuruların tedavi ve rehabilitasyonlarını merkezde bulunan hekim ve diğer gönüllü hekimlerle koordine ve takip eder ve vakfın temsil edilmesine yönelik aktiviteleri planlar, koordine eder ve gerektiğinde bu aktivitelere katılır.

Sorumluluklar:

 • Merkezin sorumlu olduğu bölgedeki işkence görenlere ulaşır; tedavi ve rehabilitasyon programına dahil edilebilmesi için ilgili kurum ve kişilerle irtibat kurar
 • Başvuru ve/veya yakınlarıyla irtibat kurarak merkez hakkında bilgi verir ve merkeze davet eder;
 • Genel merkez, diğer TİHV temsilcilikleri ve referans merkezleri, ilgili sivil toplum örgütleri ve resmi kurumlarla ve TİHV gönüllüleri ile ilişki kurar ve sürdürür;
 • Merkezin bulunduğu il ve çevresinde gerektiğinde vakıf tanıtımını gerçekleştirir;
 • Gerektiğinde toplantı ve sosyal etkinlikler organize eder;
 • Merkez içi ve dışı haberleşmeyi zamanında, doğru ve etkin bir şekilde yapar; e-mail, fax mesajlarını yazar ve gönderir;
 • Telefonlara vakıf imajına uygun şekilde yanıt verir, gelen mesajları/notları en kısa sürede ilgili personele ulaştırır;
 • Merkez çalışan ve gönüllülerinin randevu ve görüşmelerini düzenler, ziyaretçi trafiğini ayarlar, ziyaretçilere gerekli ikramları yapılmasını sağlar;
 • Merkezin ilişkide bulunduğu kişi, kurum ve örgütlerin iletişim bilgilerini kaydeder ve bu bilgileri güncelleştirerek ilgili personele iletir;
 • Merkezin iç, dış ve resmi her türlü yazışmalarını yapar ve yürütür, gelen her türlü evrakı kaydeder ve ilgili bölüme ulaşmasını sağlar, imzalanan/onaylanan evrakın bir suretini dosyalar, diğer suretini kaydettikten sonra ilgili bölüme/yere gönderir;
 • Gelen ve giden evrakları dosyalar, mevcut dosyalama ve arşiv sistemini işletir;
 • İstenilen rapor, tablo, prezantasyonları vb. bilgisayarda hazırlayıp kayıtlı tutar;
 • Posta/kargo işlemlerinin yürütür;
 • TİHV personelinin ve vakfın düzenlediği toplantı ve etkinlik katılımcılarının seyahat vasıtası ve konaklama rezervasyonlarını takip eder;
 • Kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlar;
 • Merkezin finansal işleyişini gerçekleştirir;
 • TİHV Dokümantasyon çalışmalarına katkı sağlar;

Aranılan Nitelikler:

Nitelikler Asgari Tercih Sebebi
Genel olarak insan hakları alanında bilgili olmak X  
İnsan hakları örgüt kültürü hakkında bilgili olmak   X
İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak X  
Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duymak X  
Konuşma ve ikna kabiliyetine sahip olmak X  
Ekip çalışmasına yatkın olmak X  
Organizasyon konusunda bilgi veya deneyim sahibi olmak X  
MS ofis programlarına hâkim olmak X  
Yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye açık ve hevesli olmak X  
Üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek X  
İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede sözlü Kurmanci/Zazaki ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ifade becerisine sahip olmak   X
Seyahat engelinin bulunmaması X