MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV İstanbul Temsilciliği Hakkında Önemli Duyuru

BASIN AÇIKLAMASI
20.03.2020

Başvurucularımızın dikkatine,

Dünyamız ve ülkemizde yeni Coronavirus (Covid-19) olarak adlandırılan ve tedbirler alınmasını gerektiren salgın (pandemi) ile karşı karşıyayız.

İçinde olduğumuz bu durum göz önüne alınarak, TİHV’in temel çalışma alanı olan işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin organizasyonunda, hem başvurularımızın, hem çalışan ve gönüllülerimizin hem de toplum sağlığının korunabilmesi gerekliliğiyle, TİHV İstanbul Temsilciliği’nde rutin çalışma düzenimizde bazı düzenlemelere gidilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

& Aciliyet gösteren durumlar haricinde TİHV İstanbul çalışanlarının, gönüllülerin, başvurucularının ve tüm toplumun sağlığı için aksi gerekmedikçe temsilcilikte bulunmayacaklarına,

& Başvurucularımızla bilgi akışımızı devam ettirmek amacıyla temsilciliğimizin telefonlarının ulaşılabilinir durumda olmasının sağlanmasına,

& 1 Mayıs 2020 tarihine kadar, halen takibini yürüttüğümüz (kronik durumdaki) başvurucularımızın tedavi süreçlerinin başvuru hekimlerimizin değerlendirmesiyle koordine edilmesine ve aciliyet söz konusu değilse ertelenmesine,

& İşkenceye ya da hak ihlaline uğradığı için ilk kez ya da yeniden başvuran başvurucuların (akut başvurular) telefon ile yapılan ilk değerlendirilmesi sonrası takip ve tedavi sürecinin gerekli ayrıntılarının planlanmasına,

& Hepimizin ve toplumun sağlığı gözetilerek yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde TİHV çalışmalarının (fiziksel/sosyal/ruhsal tedavi ve rehabilitasyon, ihlallerin ve işkencenin raporlanması/izlenmesi, işkenceye karşı mücadele çalışmalarının) sürdürülmesine devam edilmesine karar verilmiştir.

Telefon: 90 538 442 27 69 / 0212 224 93 092

E-posta: istanbul@tihv.org.tr

 

Sevgi ve dayanışma ile,

TİHV İstanbul Temsilciliği