MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Van Temsilciliği Ekip Arkadaşı Arıyor

BASIN AÇIKLAMASI
20.12.2019

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılması amacıyla 29 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde birlikte çalışabilecek EKİP ARKADAŞI ARIYOR!

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve kötü muamelenin Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Bu vizyon çerçevesinde TİHV, işkence görenlere fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunar; işkence ve kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde işkence görenler için Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Cizre ve Van’da Referans Merkezleri bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon ve merkez için ekip arkadaşı aramaktadır. Uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak bu pozisyon için önceliklidir.

 • (Ref:1020)Van Temsilciliğinde görevlendirmek üzere Psikolog (tercihen Klinik Psikolog ve/veya özellikle psikoterapi alanında eğitim/formasyon ve deneyim sahibi)

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu yazarak özgeçmişleri ve bir niyet mektubunu ekleyerek tihv@tihv.org.tr ve van@tihv.org.tr(her ikisine birden) adresine iletmelerini rica ederiz.

Yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular üzgünüz ki değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2020,saat 18.00’ekadardır.

PSİKOLOG (tercihen Klinik Psikolog ve/veya özellikle psikoterapi alanında

eğitim/formasyon ve deneyim sahibi)(Ref:1020)

TİHV Van Temsilciliği

İş tanımı: İşkence görenlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü TİHV Van Temsilciliğinde görevlendirilecek psikolog

Kime Karşı Sorumlu: TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon koordinasyon birimi

İş Süresi: 22 ay

Birim:  TİHV Van Temsilciliği

Haftalık Çalışma Saati:40 saat

İşin Genel Amacı: TİHV Van Temsilciliğinde görevlendirilecek Psikolog, işkence gören kişilerin ve yakınlarının yaşadıkları travmaların ruhsal dünyalarındaki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamayı ve psikolojik iyilik hallerinin arttırılmasını hedefleyen ruhsal değerlendirme, ruhsal destek ve tedavi çalışmalarını travma alanında uzman bir psikiyatri danışmanlığında yürütür.

Sorumluluklar:

 • Görüşmelerden, kayıtlardan ve referans malzemelerinden faydalanarak psikolojik, duygusal veya davranışsal sorunları ayırt etmek ve belirlenmesinde psikiyatristle birlikte çalışır; Başvurunun tanı, tedavi, izlem gereksinimlerine dayalı olarak; başvurulara gerekli testleri ve diğer değerlendirme yöntemlerini uygular ve yorumunu yapar;
 • Başvuruların ilgili psikiyatristle iletişim ve işbirliği kurmasına yardımcı olur;
 • Kişiyi bütünlüklü olarak ele alır ve derinlemesine kavrayarak kişinin gereksinimi olan psikolojik ve sosyal ruhsal destek süreçlerini belirler ve yaşama geçirir.
 • Bu süreçte psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanı başta olmak üzere ekiple işbirliği içinde çalışır.
 • Bir psikiyatri uzmanının danışmanlığında başvurulara ihtiyaçları çerçevesinde psikolojik destek ve terapi seansları düzenler;
 • Psikolojik destek ve terapinin tipi, sıklığı, yoğunluğu ve süresini belirterek bireysel tedavi planlarını geliştirme ve uygulamada görev alır;
 • Başvuruların günlük yaşayış ve davranışlarını, sağlık durumlarındaki değişimleri izler ve bulguları tedavi ekibi ile paylaşır;
 • Başvurular hakkında psikolojik değerlendirme ve izlem raporları düzenler ve gerekli kayıtları tutar;
 • Temsilcilikte yürütülen psikolojik destek çalışmalarını değerlendirir ve periyodik olarak ilgililere rapor eder;
 • Tedavinin etkinliğini değerlendirir; psikolojik değerlendirme ve tedavi planlarının bütünlüğünü değerlendirir ve gerektiği gibi uyarlanmasını sağlamaya katkı sağlar;
 • Tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde gelişmesi için gerekli olan vakıf genelinde koordinasyon sağlanmasına katkı sunar;
 • Ekibin diğer üyeleri ile koordinasyon içinde çalışır.
 • Ekip çalışmalarını destekler, çalışmalara katkıda bulunur.
 • Bu alanda bilgi ve birikimini artırmak, donanımlarını artırmak için yoğun çaba harcar
 • TİHV genelinde yürütülen işkence görenlere yönelik psikolojik destek programlarının oluşturulmasında aktif rol alır;
 • Psikolojik destek, rehabilitasyon ve psiko-eğitim çalışmalarına katkı sağlar ve katılır;
 • Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında görev alır ve katılır
 • Araştırma ve incelemelerde görev alır;
 • Gönüllüler ile ilişkiler kurar ve sürdürür;
 • Yürütme kurulu faaliyetlerine katkıda bulunur.
 • Aranılan Nitelikler:
Nitelikler Asgari Tercih Sebebi
Genel olarak insan hakları alanında bilgili olmak X  
İnsan hakları örgüt kültürü hakkında bilgili olmak   X
İnsan Hakları alanında aktif çalışmış olmak   X
İnsan Hakları alanında akademik ve/veya bir kurumda çalışmalar yürütmüş olmak   X
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve diplomasını almış olmak   X
Klinik Psikoloji Doktora eğitimini tamamlamış olmak   X
Psikoterapi eğitimi almış olmak (lütfen saat ve alan belirtiniz) X  
Travma görenlerle çalışma, travma görenlere psikoterapötik yaklaşım konusunda eğitim almış olmak (lütfen açıklayınız)   X
Bir danışma merkezinde veya bir klinikte veya bir kurumda; Travma görenlere ruhsal destek ve/veya psikoterapi alanında profesyonel veya gönüllü olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olmak   X
Travma, etkileri ve terapi yaklaşımları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak X  
Empati yeteneğine sahip olmak X  
İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak X  
Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duymak X  
Ekip çalışmasına yatkın olmak X  
MS ofis programlarına hâkim olmak X  
Yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye açık ve hevesli olmak X  
Üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek X  
İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede sözlü Kürtçe ifade becerisine sahip olmak X  
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce ifade becerisine sahip olmak   X
Seyahat engelinin bulunmaması X