MENÜ
ANA SAYFA
x

Van Valiliği Anti-Demokratik Yasak Kararlarına Son Vermeli!

ORTAK AÇIKLAMA
09.11.2021

Van’da 21 Kasım 2016’dan bu yana kesintisiz süren eylem ve etkinlik yasaklarına karşı aralarında il temsilciliğimizin de bulunduğu 36 kurumun 3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede Valiliğe yasaklara son verme çağrısı yapıldı. Bildirgenin tam metni aşağıdadır:

 

03.11.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTININ SONUÇ BİLDİRGESİ

İlimizde 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana kesintisiz olarak devam ettirilen eylem ve etkinlik yasakları gündemi ile 03.11.2021 tarihinde toplantı alınması çağrısı yapılmıştır.
Van ilinde bulunan tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Sendikalar ve Siyasi partilere yapılan çağrı ile 03.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya 22 kurum katılmış olup eylem etkinlik yasaklarına ilişkin aşağıda sunmuş olduğumuz değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç bildirgemizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda:
1. Van Valiliği’nin kesintisiz olarak aldığı yasak kararlarının başlangıç tarihi 21 Kasım 2016’dır. O tarihten bu yana valilik art arda aldığı kararlarla açık alanlarda yapılan tüm eylem ve etkinlikleri yasaklamaya devam etmektedir. Bu uygulamanın en uç örneğinin ilimiz Van’da yaşanmakta olduğu tespit edilmiştir. Van Valiliği tarafından 15 günde bir alınmakta olan eylem etkinlik yasaklarının Anayasa’nın “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı” kenar başlıklı 34. Maddesine, AİHS’in Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü başlıklı 11. Maddesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddelerine aykırı ve aynı zamanda yalnızca iktidar partisi ittifakında olmayan kesimlere karşı uygulandığı değerlendirilmiştir.
2. Toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü; hem ifade özgürlüğüyle hem de örgütlenme özgürlüğüyle doğrudan ilişkili olduğu, yurttaş eylemliliğinin demokrasinin yaygınlaştırılmasının ve derinleştirilmesinin yollarından biri olduğu gibi, toplanma ve gösteri özgürlüğünün keyfi biçimlerde kısıtlanması, ihlal edilmesi ve zaman zaman topyekûn askıya alınması da demokratik yurttaşlık alanını daralttığı ve demokrasiyi tedricen tahrip etmenin yollarından biri olarak kullanıldığı değerlendirilmiştir. Bahse konu yasaklarla kolektif olarak mücadele edilmesi noktasında uzlaşmaya varılmıştır.
3. Van Valiliği tarafından 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana 1800 günü aşkın süredir kesintisiz ve keyfi olarak devam ettirilen eylem ve etkinlik yasaklarının hukuka aykırı olduğunu, demokratik toplum gerekleriyle uyuşmadığı ve hakkın özüne dokunulmuş olduğu göz önünde bulundurularak Van Valiliği’nin yasak kararlarına son vermesi gerektiği hususunda tam bir mutabakata varılmıştır. Valiliği derhal bu anti demokratik uygulamaya son vermeye davet ediyoruz. Aksi halde aşağıda imzası bulunan tüm kurumlar ile birlikte bu hukuksuzlukla hukuki ve demokratik yollarda mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İMZACILAR:

1- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ VAN ŞUBESİ
2- ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ VAN ŞUBESİ
3- TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI VAN TEMSİLCİLİĞİ
4- KESK VAN ŞUBELER PLATFORMU
5- VAN BAROSU
6- VAN-HAKKARİ TABİP ODASI
7- VAN ÇEVDER
8- DİSK GENEL-İŞ VAN ŞUBESİ
9- STAR KADIN DERNEĞİ
10- SERHAT GÖÇ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
11- VAN TUHAY-DER
12- 78’LİLER DERNEĞİ
13- VAN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI
14- VAN DİŞ HEKİMLERİ ODASI
15- TMMOB VAN İL KOORDİNASYON KURULU
16- VAN ŞEHİRİÇİ NAKLİYATÇILAR KOOPERATİFİ
17- VAN GÖLKENT KAMYONCULAR KOOPERATİFİ
18- VAN TAKSİCİLER KOOPERATİFİ
19- VAN, AĞRI, HAKKARİ BÖLGE SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
20- VAN-BİTLİS-HAKKARİ ECZACILAR ODASI
21- BASK-DER
22- TJA
23- ARSİSA DİL, SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
24- ARYEN KÜLTÜR VE SANAT ATÖLYESİ
25- MEBYA DER
26- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
27- CUMHURİYET HALK PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
28- İNSAN VE ÖZGÜRLÜK PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
29- HÜR DAVA PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
30- SAADET PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
31- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
32- KÜRDİSTAN SOSYALİST PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
33- KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
34- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
35- GELECEK PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ
36- DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ VAN İL ÖRGÜTÜ