MENÜ
ANA SAYFA
x

Yeni Yıl Barış Getirsin

BASIN AÇIKLAMASI
15.12.2008

2008 yılında yaşam hakkına yönelik ağır ihlaller yaşadık.
2009 yılında faili meçhul cinayetler işlenmesin, dur ihtarına uymama-yargısız infaz-rast gele ateş açma sonucu ölümler olmasın, gözaltında ve cezaevlerinde şüpheli ölümler son bulsun. Bir insanlık suçu oluşturan ve geçen yıl sayısında ve şiddetinde artış olan işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans gerçek olsun.
Suç işleyen güvenlik görevlileri soruşturulsun, yargılansın, cezasızlık son bulsun.
Güvenlik güçlerinin 1 Mayıslara Newrozlara ve kitle eylemlerine aşırı güç uygulaması sona ersin.
Asker/polis devleti görüntüsü yok olsun insan haklarına dayalı gerçek demokratik bir hukuk devleti kuralları egemen olsun.
Kürt sorunu çözüm bulsun. Çatışmalar ve ölümler olmasın. Halklar arasında da oluşmaya başlamış olan düşmanlık ve çatışma ortamı değişsin. Kardeşlik ve birlikte yaşama arzusu gönüllerde yer etsin. TRT’nin sürekli Kürtçe yayın politikası yaşamın her alanına yayılsın. Kapsamlı bir barış programı hayata geçsin. Askeri operasyonlar bitsin.
Tüm dünyayı etkileyen ekonomik krize karşı önlemler alınsın. Açlık ve işsizlik ortadan kalksın. Adil bir gelir dağılımı sağlansın.
Hızlı ve yoğun kentleşme ortamında ormanlarımız koruma altına alınsın. Kamu arazileri ve orman yağmasına set çekilsin. Havamızın suyumuzun topraklarımızın kirlenmemesi için önlemler alınsın.
Ortadoğu’da kışkırtılmakta olan ve yaygınlaştırılmak istenen savaş olmasın. İsrail saldırganlığına karşı durulsun. Filistin halkının öldürülmesinin hesabı sorulsun.
Yeni yıl tüm bu istemlerimizin hayata geçmesine yol açacak gelişmelere sahne olsun. İnsan haklarına gerçek demokrasiye ve barışa inananlar başka bir Türkiye’nin ve dünyanın mümkün olduğu umudunu yaratacak girişimlerde bulunsun.
İnsan hakları savunucularının, demokratların ve barışseverlerin sayısı artsın dayanışması güçlü olsun.

2008 yılında yaşam hakkına yönelik ağır ihlaller yaşadık.

2009 yılında faili meçhul cinayetler işlenmesin, dur ihtarına uymama-yargısız infaz-rast gele ateş açma sonucu ölümler olmasın, gözaltında ve cezaevlerinde şüpheli ölümler son bulsun. Bir insanlık suçu oluşturan ve geçen yıl sayısında ve şiddetinde artış olan işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans gerçek olsun.

Suç işleyen güvenlik görevlileri soruşturulsun, yargılansın, cezasızlık son bulsun.

Güvenlik güçlerinin 1 Mayıslara Newrozlara ve kitle eylemlerine aşırı güç uygulaması sona ersin.

Asker/polis devleti görüntüsü yok olsun insan haklarına dayalı gerçek demokratik bir hukuk devleti kuralları egemen olsun.

Kürt sorunu çözüm bulsun. Çatışmalar ve ölümler olmasın. Halklar arasında da oluşmaya başlamış olan düşmanlık ve çatışma ortamı değişsin. Kardeşlik ve birlikte yaşama arzusu gönüllerde yer etsin. TRT’nin sürekli Kürtçe yayın politikası yaşamın her alanına yayılsın. Kapsamlı bir barış programı hayata geçsin. Askeri operasyonlar bitsin.

Tüm dünyayı etkileyen ekonomik krize karşı önlemler alınsın. Açlık ve işsizlik ortadan kalksın. Adil bir gelir dağılımı sağlansın.

Hızlı ve yoğun kentleşme ortamında ormanlarımız koruma altına alınsın. Kamu arazileri ve orman yağmasına set çekilsin. Havamızın suyumuzun topraklarımızın kirlenmemesi için önlemler alınsın.

Ortadoğu’da kışkırtılmakta olan ve yaygınlaştırılmak istenen savaş olmasın. İsrail saldırganlığına karşı durulsun. Filistin halkının öldürülmesinin hesabı sorulsun.

Yeni yıl tüm bu istemlerimizin hayata geçmesine yol açacak gelişmelere sahne olsun. İnsan haklarına gerçek demokrasiye ve barışa inananlar başka bir Türkiye’nin ve dünyanın mümkün olduğu umudunu yaratacak girişimlerde bulunsun.

İnsan hakları savunucularının, demokratların ve barışseverlerin sayısı artsın dayanışması güçlü olsun.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına
Yavuz Önen