MENÜ
ANA SAYFA
x

2023 – Çalışma Raporu

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Mayıs 2023 – Nisan 2024 Çalışma Raporu’nu incelemek için lütfen tıklayın…

Şiddetin her türünün sistematikleştiği ve sıradanlaştığı, uzun yıllardır sorgulanan hukukun üstünlüğünün resmi ve/veya fiili/de facto OHAL süreçlerindeki gelişmelerle tamamen işlemez hâle geldiği, kâğıt üstündeki kadarı ile bile mevcut olmayan anayasal ilkelerin, yasal kural ve güvencelerin tüm işlevlerini yitirdiği, sorumlu kamu görevlilerinin her türlü cezasızlık güvencesinden yararlanır hâle geldiği bir ortamda işkence gündelik hayatın içinde herkes tarafından hissedilir, yaygın bir pratik hâle getirilmiştir.
Dahası son dönemde işkenceyi sıradanlaştıran zihniyet ve bu zihniyete dayalı uygulama ve yasal düzenlemeler ve bu süreçte işkencenin kolluğa her düzeyde öğretilmiş olma hâlinin uzun süreli yıkıcı etkileri önümüzdeki dönemin de önemli bir sorununa dönüşmüştür.
Bu nedenledir ki, temel varlık sebebi işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyonu, işkencenin tıbbi belgelenmesi, işkencesiz bir dünya için işkencenin önlenmesi ve “sürmekte olan toplumsal travma ile başetme”ye yönelik çabalar olan TİHV’in çalışmalarının niteliksel ve niceliksel olarak daha da etkinleştirilmesi bugün çok daha anlamlı ve gerekli hâle gelmiştir.
Son olarak, insan eliyle gerçekleştiği için önlenebilir olan Türkiye ve dünyadaki bu kötücül sürecin son bulması ve insan haklarına dayalı bir ortak yaşam idealini geliştirmek için çok daha fazla çaba göstereceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

 

Çalışma Raporunu incelemek için lütfen tıklayın…

 

İÇİNDEKİLER

 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI HAKKINDA
  • TİHV Kurucuları
  • Aramızdan Ayrılan Kurucularımız
  • TİHV Çalışma Ekibi
 • SON ÇALIŞMA DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ÇALIŞMALAR
  • 1. Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları
   • 1.1. Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmalarına Genel Bir Bakış
   • 1.2. Temsilciliklerin Olmadığı Yerlerde Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları
   • 1.3. Özel İhtiyaç Sahibi Gruplara Erişim
   • 1.4. Sosyal Destek Çalışmaları
   • 1.5. Tedavi ve Rehabilitasyonun Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar
  • 2. İşkencede Hesap Verilebilirliğin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
   • 2.1. Hukuki Destek Çalışmaları
   • 2.2. (Alternatif ) Tıbbi Değerlendirme Raporlama Çalışmaları
   • 2.3. İstanbul Protokolü’ne Yönelik Çalışmalar
  • 3. İşkencenin ve Diğer İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
   • 3.1. TİHV Dokümantasyon Çalışmaları, Yayınlar ve Basın Açıklamaları
   • 3.2. Farkındalık ve Savunuculuk Çalışmaları
   • 3.3. Uluslararası Mekanizmalar, Ağlar ve İlişkilerin Etkin Kullanılması
   • 3.4. Savunuculuk ve İletişim Çalışmaları
  • 4. İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi
  • 5. Özel Projeler ve Diğer Çalışmalar
   • 5.1. Depremlerden Etkilenenlere Yönelik Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) ile Birlikte Psikososyal Destek Çalışmalarını İçeren Proje Hazırlıkları
   • 5.2. İletişim Raporu
   • 5.3. Bilgi İşlem Çalışma Raporu
   • 5.4. İnsan Hakları Savunucularına Yönelik Baskı Ortamının Aşılmasına Yönelik Dayanışma Çabaları
  • 6. TİHV Temsilcilik ve Merkezlerinin Çalışmaları
  • 7. Gelecek Çalışma Dönemine Dair
 • MALÎ RAPOR

Çalışma Raporunu incelemek için lütfen tıklayın…