MENÜ
ANA SAYFA
x

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın! İmza Kampanyası

11.02.2014

Change.org İmza Kampanyası

Yakın tarihte başta Pozantı, Şakran, Kürkçüler, Antalya ve en son olarak Sincan Çocuk Ceza İnfaz Kurumları’nda kalan çocukların işkence, kötü muamele ve diğer onur kırıcı muamelelere maruz kalmalarını insanlık adına utançla ve büyük bir kaygıyla toplumca tanık olduk.

Çocuk Cezaevlerinin çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçemediği, tahliye edildikleri süreçten sonra devletin bu çocuklara sahip çıkmadığı, devletin bu konuda herhangi bir politika ve uygulamasının söz konusu olmadığı dolayısıyla çocuk adalet sisteminin amaçlarına kesinlikle ulaşılamadığı artık görülmeli ve kabul edilmelidir.

Çocuklara açıkça zarar veren ve uluslararası sözleşmelerinin ihlali sonucu yaratan bu yapının kesinlikle ortadan kaldırılması ve çocuk cezaevlerinin kapatılması; alternatif olabilecek modellerin geliştirilmesi ve alt yapısının, kurum ve kuruluşlarının acilen oluşturulması zorunludur.

Çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmasının “en son” çare olmasının zorunlu olduğu; alternatif tedbir ve yöntemlerin uygulanmasının yaşamsal bir önem taşıdığının ayırdına varılarak Türkiye’deki TÜM ÇOCUK CEZAEVLERİNİN KAPATILMASINI TALEP EDİYORUZ! 

Çocuk cezaevleri kapatılıncaya kadar geçecek süreçte, uluslararası standartlara uygun bir biçimde sivil toplumun denetimine açılmasını talep ediyoruz.

Bu kampanya, insan hakları ve çocuk hakları alınanda çalışan –şimdilik- 19 farklı sivil toplum kuruluşunca oluşturulan “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi” tarafından düzenlenmiştir. Tüm çocuklara adil ve özgür bir gelecek için İMZALIYORUZ.

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
İletişim: 0505 918 00 39-0532 326 44 52
e-posta: cocukcezaevlerikapatilsin@gmail.com
Adres: Yüksel Cad. 34/10 Kızılay/ Ankara
https://twitter.com/cocukcezaevison
https://www.facebook.com/cocukcezaevlerikapatilsin