MENÜ
ANA SAYFA
x

İstanbul Protokolü 2022 Baskısı Türkçe Çevirisi Tanıtım Toplantısı

08.06.2023

Birleşmiş Milletler’in (BM) işkence ile mücadelede temel başvuru kaynağı olarak kabul ettiği İstanbul Protokolü’nün 2022 Baskısı şimdi Türkçe’de. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Protokolün Türkçe çevirisini 10 Haziran 2023, Cumartesi günü, İstanbul’da gerçekleştirilecek uluslararası katılımlı etkinlik ile tanıtacak. Etkinliği çevrimiçi (online) izlemek için lütfen tıklayın (Kayıt zorunludur).

BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu (İstanbul Protokolü) 51 ülkeden 180’den fazla uzmanın çalışması sonucunda geçtiğimiz yıl güncellenmişti. Protokolün güncel hali, 29 Haziran 2022 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen bir etkinlikle dünya kamuoyuyla paylaşılmıştı.

TİHV, işkencenin araştırılması ve belgelenmesi için BM patentli bir kılavuz olma niteliği taşıyan İstanbul Protokolü’nün yeni edisyonunun Türkçesini yayına hazırladı. Çevirinin tanıtımı için 10 Haziran’da gerçekleştirilecek etkinlikte İstanbul Protokolü’ne protokolün ilk hazırlık sürecinden itibaren katkı sunan isimler bir araya gelecek.

BM İşkenceye Karşı Komite Önceki Başkanı Jens Modvig, BM İşkence Görenler İçin Gönüllü Fonu Önceki Başkanı Vivienne H. Nathanson ve İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nden Vincent Iacopino ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Türkcan Baykal etkinliğin panel bölümünde söz alacaklar.

Etkinlik çevrimiçi ortamda takip edilebilecek. Çevrimiçi etkinliğe kaydolmak için tıklayın. 

İSTANBUL PROTOKOLÜ 2022 BASKISININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN TANITIMI

Tarih: 10 Haziran 2023

13:30 – 13:50 Açılış Konuşması (20 dk)

Metin Bakkalcı – Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Başkanı

13:50 – 16:20 (30 dk kahve arası dahil)

PANEL – İstanbul Protokolü 2022 Baskısı: İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Mücadelede Temel Global Standartlar

Kolaylaştırıcı: Şebnem Korur Fincancı – İstanbul Protokolü Editöryal Komitesi Üyesi; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı; TİHV Yönetim Kurulu Üyesi

  • 23’üncü yılında İstanbul Protokolü’nün Değeri: Nedir, neden ihtiyacımız var ve işkenceye karşı mücadeleyi nasıl güçlendiriyor (25 dk)

Türkcan Baykal – İstanbul Protokolü Çalışma Grubu üyesi; TİHV Kurucular Kurulu Üyesi

  • İstanbul Protokolü’nün özellikle sağlık çalışanları açısından değeri ve sağlık çalışanlarının etik sorumluluğu (25 dk)

Vivienne H. Nathanson- İstanbul Protokolü Editöryal Komitesi Üyesi; Birleşmiş Milletler İşkence Görenler için Gönüllüler Fonu bir Önceki Başkanı; Britanya Tabipleri Birliği Mesleki Etkinlikler Önceki Direktörü

  • İstanbul Protokolü’nün devletler ve insan hakları mekanizmaları arasındaki etkileşim açısından önemi (25 dk.)

Jens Modvig – İstanbul Protokolü Editöryal Komitesi Üyesi; Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite bir Önceki Başkanı; Dignity Sağlık Bölümü Direktörü

  • İstanbul Protokolü’nün 2022 Baskısı: yeni gelişmeler ve gelecekteki zorluklar (30 dk)

Vincent İacopino – İstanbul Protokolü Editöryal Komitesi Üyesi; İnsan Hakları için Hekimler (PHR), Eski Kıdemli Tıbbi Danışmanı; Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesör

16:20 – 17:00 Soru- Cevap

17:00 – 17:15 Kapanış notları

  •  Türkçe ve İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.