MENÜ
ANA SAYFA
x

İzmir Sağlık Çalışanlarından Tutuklamalara Karşı Ortak Basın Açıklaması

22.06.2016

22.06.2016

Basına ve Kamuoyuna

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında, bağımsız medya üzerindeki baskıları kınamak adına yürüttükleri temsili bir dayanışma faaliyeti gerekçe gösterilerek tutuklu yargılama kararı verilmiştir.

Bu tutuklamalar, ifade özgürlüğünün yanı sıra toplumun haber alma hakkını da kısıtlamaktadır. Verilen tutuklama kararları adalete hizmet etmeyen, özgürlükler alanını daraltan kararlardır. Sözel, yazınsal ya da sanatsal her türlü ifade üzerindeki baskılar kabul edilemez niteliktedir; son verilmelidir.

Akademisyenlerin, gazetecilerin, aydınların, sanatçıların, kadınların, öğrencilerin, farklı inançlara sahip olan ya da olmayan insanların, LGBTİ bireylerin, insan hakları savunucularının ve hatta milletvekillerinin bu denli baskı altında olduğu bir ülkede artık demokrasiden söz edilemez.

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çeşitli kurullarında görev alan, Adli Tıp Uzmanları Derneği Onur Kurulu Üyesi ve eski Başkanı, dünyada işkence ile mücadelenin mihenk taşı haline gelmiş İstanbul Protokolü’nün yazarlarından ve yürütücülerinden olan, yalnızca ülkemizde değil, Bosna’dan Gazze’ye dünyanın pek çok noktasında nice insan hakları mücadelelerine eşsiz katkılar veren, bu alanda çalışanları eğiten Ablamız, Hocamız, Dostumuz, Meslektaşımız; Şebnem Korur Fincancı’nın nezdinde bir kez daha haykırıyoruz; özgürlüklerimize yönelik gözdağlarınıza boyun eğmeyeceğiz.

Varlık nedeni ülkemizde ve dünyada işkencenin son bulması için çaba göstermek olan TİHV Başkanı’nın tutuklanması, doğal olarak TİHV’in; bir başka deyişle, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerinin belgelendirilmesine yönelik çabaların engellenmesi girişimidir.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu’nun serbest bırakılmalarını ve yargılamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda, en başta meslektaşlarımızı, sonra toplumun tüm kesimlerini ve uluslararası kamuoyunu bu hukuksuz uygulamaya en kısa sürede son verilmesi için yapılan çağrılara katılmaya ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi

Toplumcu Psikologlar

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği 

Mezopotamya Psikologları

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi

Halkların Köprüsü Derneği Sağlık Komisyonu