MENÜ
ANA SAYFA
x

OPCAT Uyarınca oluşturulması gereken UÖM’e İlişkin Çalışma Toplantısı

21.01.2014

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İşkenceyi Önleme Derneği (APT) ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi 16 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da “BM İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol (OPCAT) Uyarınca Oluşturulması Gereken Ulusal Önleme Mekanizmasının (UÖM) Etkin Olarak Gerçekleştirilmesine Yönelik III. Çalışma Toplantısı’nı düzenlemiştir.

Kapalı grup şeklinde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve siyasal partileri temsilen 55 kişi katılmıştır. Açılış konuşmaları TİHV adına Metin Bakkalcı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Yalçın Karatepe tarafından yapılmıştır. Öztürk Türkdoğan’ın (İHD) kolaylaştırıcılığında yapılan ilk oturumda Levent Korkut Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun; Coşkun Üsterci de insan hakları örgütlerinin mevcut duruma ilişkin görüşlerini paylaşmışlardır.

BM İşkence Önleme Alt Komitesi Başkanı Malcolm Evans’ın, İsviçre Ulusal Önleme Mekanizması Başkanı Jean Pierre Restellini’nin, İşkenceyi Önleme Derneği’nden Matthew Pringle’nin uluslararası deneyimi paylaştıkları oturumun kolaylaştırıcılığını Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Mehmet Elkatmış üstlenmiştir.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nden Kerem Altıparmak’ın kolaylaştırıcılığında katılımcıların görüşü alınmış ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın katılımıyla çalışma toplantısı sona ermiştir.