MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı 2019 Başlıyor

25.01.2019

TIHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı 2019 başlıyor!

Detaylı bilgi için tıklayınız.:

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 1990 yılından bu yana işkencenin tespiti, belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten, işkence/kötü muamele görenlere ve yakınlarına gerekli tıbbi, sosyal ve ruhsal hizmet sunan, dört ilde temsilciliği ve iki ilde referans merkezi bulunan, uluslararası tanınırlığı olan bağımsız bir insan hakları örgütüdür. Bu güne kadar başvuran binlerce işkence görenin değerlendirmesi yapılmış ve alternatif raporları düzenlenmiştir. Farklı disiplinlerden uzman çalışanlarımız ve gönüllülerimiz aracılığıyla başvuranlara gerekli görülen tıbbi, sosyal ve psikolojik hizmetler sağlanmış ve bu çalışmaların giderleri TİHV tarafından karşılanmıştır. TİHV İstanbul Temsilciliği olarak çeşitli alanlardan meslektaşlarımızla bir araya gelmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak arzusuyla her yıl TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı düzenlemekteyiz.

Hazırladığımız bu program ile işkenceye yönelik duyarlılığı arttırmak, işkencenin önlenmesine katkı sağlamak ve belki gelecekte olası ortak çalışma alanları yaratmak üzere temas kurmak isteğindeyiz. Amacımız programda sunulan konularda didaktik bir eğitimden öte bu alana duyarlı kişilerle ilişkilenmek, birlikte düşünmeye zemin sunmak ve bu çalışma aracılığıyla meslektaşlarımızın işkence görenlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde mesleki birikimlerine olabildiğince katkı sağlamaktır. Bir temel modül ve devamında iki alt modülden oluşan programımız, 01 Mart 2019 tarihinde başlayacaktır.

Tüm katılımcıların birlikte olabileceği ortak bir çalışma alanı sağlayan temel modülde; çeşitli (tıp, sosyal bilimler ve ruhsallık) alanlardan gelen meslektaşlarımızla, TİHV’in kuruluşu, misyonu, ilkeleri, işkencenin tıbbi, ruhsal ve sosyal etkileri, şiddetin toplumsal dinamiği, insan hakları tarihi ve felsefesi, işkencenin değişen yüzü, travma yaşayanlar ile karşılaşmalarda ruhsallık bilgisi duyarlılığıyla görüşme, işkencenin belgelenmesi ve İstanbul Protokolü gibi konuları ele alacağız. Devamında tıp ve sosyal bilimler alt dalında, tıp ve sosyal bilimler kökenli meslektaşlarımızla; işkence yöntemleri ve yarattığı sağlık sorunları ile adalet ve onarım mekanizmaları ve açlık grevleri gibi daha özgül bazı durum ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Ruhsallık alt dalında ise, psikoloji/ psikiyatri/ sosyal hizmetler alanından gelen meslektaşlarımızla işkencenin ruhsal/sosyal etkileri ve bu etkilere yönelik terapötik çalışma yaklaşımımızı konuşacağız.

Detaylı programı aşağıda görebilirsiniz. Programa ruhsallık alanından 15, tıp ve sosyal bilimler alanından 15 olmak üzere toplam 30 kişi kabul edilecektir. Çalışmalara devamlılık beklenmektedir; düzenli devamlılık gösterenlere katılım belgesi verilecektir. Katılım ücretsizdir. Başvuracakların kısa özgeçmişlerini 11 Şubat 2019 saat:18.00’a kadar “TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2019)” konu başlığı ile istanbul@tihv.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.

TÜRKIYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)DENEYİM PAYLAŞIMI PROGRAMI (2019)

TEMEL MODÜL

1 Mart 2019, 18:00-20:30

İnsan Hakları Mücadelesi / TİHV’in Kuruluşu, Misyonu, İlkeleri, Organizasyonu, Geçmiş ve Güncel Çalışmaları

15 Mart 2019, 18:00-20:30

Şiddetin Toplumsal Dinamiği

 22 Mart 2019, 18:00-20:30

İnsan Hakları Tarihi

29 Mart 2019, 18:00-20:30

İnsan Hakları Felsefesi

05 Nisan 2019, 18:00-20:30

İşkencenin Ruhsal ve Sosyal Etkileri; Sosyal ve Psikiyatrik /Psikolojik; Psikiyatrik Tanılama ve Belgelemenin İlkeleri

12 Nisan 2018,18:00-20:30

İşkencenin Değişen Yüzü

 19 Nisan 2018,18:00-20:30

Travma Yaşayanlarla Karşılaşmalarda Ruhsallık Bilgisi Duyarlılığıyla Görüşme

TIP VE SOSYAL BİLİMLER ALT DALI

26 Nisan 2019, 18:00-20:30

Gözaltında Kaybetmeler ve Cezasızlık

03 Mayıs 2019, 18:00-20:30

Kapatılarak Cezalandırmanın Tarihsel Süreci

10 Mayıs 2019,18:00-20:30

Açlık Grevine Etik ve Tıbbi Yaklaşım, WKS Başvuruları İle Çalışma Pratikleri

17 Mayıs 2019, 18:00-20:30

İşkence Yöntemleri ve Yarattığı Sağlık Sorunları

24 Mayıs 2019, 18:00-20:30

Kurgusal Bir Olgunun Değerlendirilmesi ve Belgeleme

31 Mayıs 2019, 18:00-20:30

Genel Değerlendirme ve Kapanış

RUHSALLIK ALT DALI

26 Nisan 2019,18:00-20:30

İşkence Görenlere Yönelik Sosyal Çalışma

03 Mayıs 2019, 18:00-20:30

Psikanaliz Bağlamında ‘Travma’ Kavramsallaştırması, Toplumsal Travmatik Yaşantılar ve İşkence

10 Mayıs 2019, 18:00-20:30

İşkence Görenlere Yönelik Psikanalitik Psikoterapi; Temel ‘Duyuş’ , ‘Duruş’ ve ‘Tutumlar’

17 Mayıs 2019, 18:00-20:30

Toplumsal Travma İçinde Çocuk Olmak/Çocuklarla Çalışmak

24 Mayıs 2019,18:00-20:30

Çeşitli Bağlamlardan Kurgusal Bir Olgunun Değerlendirilmesi

31 Mayıs 2018, 18:00-20:30

Genel Değerlendirme ve Kapanış