MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı 2021 Başlıyor

07.01.2021

2021 TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı programı başlıyor. Detaylı programı buradan indirebilir ve altta inceleyebilirsiniz.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve 32 insan hakları savunucusu tarafından 1990 yılında kurulmuştur. TİHV’in kuruluşu, insan hakları savunucularının 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında hem İHD’de hem de Türk Tabipler Birliği’nde (TTB) işkencenin önlenmesi ve işkenceye maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik neler yapılabileceğine dair girdikleri çaba ve arayışlarının sonucudur. TİHV, işkence izlerinin belgelenmesi ve işkence görenlerin tedavisi konusunda bir okul olmuş, uluslararası tanınırlığı olan bir insan hakları örgütüdür.

TİHV’in temel faaliyetiişkence görenlerin ve yakınlarının yaşadıkları travma ile baş ederek fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik haline ulaşmalarına ve her düzeydeki çalışmalar ile işkencenin önlenmesine katkı sağlamaktır.

TİHV’in temel hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının son verildiği ve böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmayacağı bir dünyaya ulaşmaktır.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Cizre ve Van’da Referans Merkezleri bulunan TİHV kurulduğu yıldan bugüne kadar yaklaşık 18.000 işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmış kişiye tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmuştur.

TİHV İstanbul Temsilciliği olarak son altı yıldır, çeşitli alanlardan meslektaşlarımız ve insan hakları savunucuları ile bir araya gelmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak arzusuyla deneyim ve bilgi paylaşım programları düzenlemekteyiz. Bu yıl aynı amaçla TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programının yedincisini hazırladığımızı değerli meslektaşlarımız ile paylaşmak isteriz.[1]

Hazırladığımız bu program ile işkenceye yönelik farkındalığı arttırmayı, işkencenin önlenmesine katkı sağlamayı ve olası ortak çalışma alanları yaratmayı hedeflemekteyiz. Amacımız programda sunulan konularda didaktik bir eğitimden öte, bu alana duyarlı kişilerle ilişkilenmek, birlikte düşünmeye zemin sunmak ve bu çalışma aracılığıyla meslektaşlarımızın işkence görenlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde mesleki birikimlerine olabildiğince katkı sağlamaktır.[2]

Bu yıl Covid-19 Pandemi sürecinden ötürü tamamını online (çevrimiçi) yapacağımız programımızda; TİHV’in kuruluşu, misyonu, ilkeleri, şiddetin toplumsal dinamiği, insan hakları tarihi ve felsefesi, insan hakları savunucusu olmak, işkencenin değişen yüzü, gözaltında kaybetmeler ve cezasızlık, şiddet konsepti olarak hapishaneler, kadına yönelik şiddet ve feminist yaklaşımlar, çocuk hakları, LGBTİ+ hakları, travma yaşayanlar ile karşılaşmalarda ruhsallık bilgisi duyarlılığıyla görüşme, güç ve ayrımcılık gibi konuları ele alacağız.

Programa toplam 40 kişi kabul edilecektir. Çalışmalara devamlılık beklenmektedir; düzenli devamlılık gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

Başvuracakların kısa özgeçmişlerini 22 Ocak 2021 saat:18.00’a kadar “TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2021)” konu başlığı ile istanbul@tihv.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.

Katılım ücretsizdir.

Program online olarak yürütülecektir.

Detaylı programı aşağıda görebilirsiniz.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI PROGRAMI-2021

 

29 Ocak 2021, 20:00-22.00

İnsan Hakları Mücadelesi / TİHV’in Kuruluşu, Misyonu, İlkeleri, Organizasyonu, Geçmiş ve Güncel Çalışmaları

Dr. Metin Bakkalcı-TİHV Genel Başkanı

Ümit Efe-TİHV İstanbul Temsilcisi

5 Şubat 2021, 20:00-22.00

Pandemi ve İnsan Hakları İhlalleri

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

TTB Merkez Konseyi Başkanı

 

12 Şubat 2021, 20:00-22.00

İnsan Hakları Tarihi

Av. Ercan Kanar

 

19 Şubat 2021, 20:00-22.00

İnsan Hakları İhlallerinin Nedenleri:

Güç, Şiddet ve Ayrımcılık

Prof. Dr. Nilgün Toker

 

26 Şubat 2021, 20:00-22.00

İnsan Hakları Savunucusu Olmak

Coşkun Üsterci-TİHV Genel Sekreteri

Ümit Efe- TİHV İstanbul Temsilcisi

 

5 Mart 2021, 20:00-22.00

Şiddetin Toplumsal Dinamiği

Doç. Dr. Halis Ulaş

 

12 Mart 2021, 20:00-22.00

Gözaltında Kaybetmeler ve Cezasızlık

Sebla Arcan-İnsan Hakları Derneği Kayıplara Karşı Komisyon

Prof. Dr. Ümit Biçer-Adli Tıp Uzmanı

 

19 Mart 2021, 20:00-22.00

Şiddet Konsepti Olarak Hapishaneler

Hasan Kıvırcık-Yüksek Mimar

Ümit Efe-TİHV İstanbul Temsilcisi

 

26 Mart 2021, 20:00-22.00

Kadına Yönelik Şiddet ve Feminist Çalışmalar/Eylemler

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Av. Canan Arın

2 Nisan 2021, 20:00-22.00

Tanınmama ve İkili Cinsiyet Rejimi: Birleşik Queer Mücadelenin İmkanları

Av. Levent Pişkin

9 Nisan 2021, 20:00-22.00

Çocuk Hakları: Konuşulmak İstenenler ve Konuşulması Gerekenler

Av. Seda Akço

 

16 Nisan 2021, 20:00-22.00

Türkiye’de Göçmen ve Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinde Yaşanan Sorunlar

Dr. Deniz Mardin-Halk Sağlığı Uzmanı

23 Nisan 2021, 20:00-22.00

İklim Krizi ve Ekolojik Yıkıma Karşı Hak Odaklı Mücadele

Dr. Nermin Biter

30 Nisan 2021, 20:00-22.00

Travma Yaşayanlarla Karşılaşmalarda Ruhsallık Bilgisi Duyarlılığıyla Görüşme

Baran Gürsel-Klinik Psikolog

Günseli Yarkın-Klinik Psikolog

7 Mayıs 2021, 20:00-22.00

Genel Değerlendirme ve Kapanış

[1] Bu program, Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı tarafından desteklenen İşkence ve Ağır Ciddi İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesinde Toplumsal Mücadelenin Güçlendirilmesi projesi kapsamında gerçekleşmektedir.

[2] Bu Program genel olarak (temel ve özgül modül olmak üzere) iki modül halinde planlanmış ve önceki yıllarda bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl -içinden geçilen koşullar ve çalışmanın online gerçekleştirilecek olmasından doğabilecek olası bazı etkiler/gereklilikler göz önüne alınarak-, farklı disiplinlerden tüm katılımcılara açık temel modül genişletilmiş, buna karşılık farklı meslek/disiplin alanlarından katılımcılara yönelik özel olarak hazırlanmış olan (ruhsallık ile tıp ve sosyal bilimler gibi alt dalları içeren) özgül modül çalışmaya eklenmemiştir.