MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2022) Başvuruya Açıldı!

08.02.2022

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türk Tabipler Birliği’nin  (TTB) ve bu örgütler çevresindeki insan hakları savunucularının girişimleri sonucu, işkencenin önlenmesine, işkence izlerinin belgelenmesine ve işkence görenlerin tedavisinin ve rehabilitasyonunun sağlanmasına yönelik olarak 1990 yılında kurulmuş, uluslararası tanınırlığı olan bir insan hakları örgütüdür. Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Van’da Tedavi ve Rehabilitasyon, Cizre’de Referans Merkezleri bulunan TİHV, kurulduğundan bugüne  yirmi bine yakın işkence ve diğer kötü muamele görmüş kişiye belgeleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmuştur.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…

TİHV’in temel faaliyeti, işkence görenlerin ve yakınlarının yaşadıkları travmatik olay ve etkileri karşısında fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik haline ulaşmalarına ve farklı düzeydeki çalışmalar ile işkencenin önlenmesine katkı sağlamaktır. TİHV’in temel hedefi, insanlık onurunun korunmasının, demokrasinin gelişmesinin ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının son verildiği ve böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmayacağı bir dünyaya ulaşmaktır. 

TİHV İstanbul Temsilciliği olarak son yedi yıldır, çeşitli alanlardan meslektaşlarımız ve insan hakları savunucuları ile bir araya gelmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak arzusuyla deneyim ve bilgi paylaşım programları düzenlemekteyiz. Bu yıl sekizincisini hazırladığımız bu program ile işkenceye yönelik farkındalığı arttırmayı, işkencenin önlenmesine katkı sağlamayı ve olası ortak çalışma alanları yaratmayı hedeflemekteyiz. Amacımız, programda sunulan konularda didaktik bir eğitimden öte, bu alana duyarlı kişilerle ilişkilenmek, birlikte düşünmeye zemin sunmak ve bu çalışma aracılığıyla meslektaşlarımızın işkence görenlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde mesleki birikimlerine olabildiğince katkı sağlamaktır.

Bir temel modül ve devamında ruhsal ve tıp alt modüllerinden oluşan program 1 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır. Tüm katılımcıların birlikte olabileceği ortak bir çalışma alanı sağlayan temel modülde; çeşitli (tıp, hukuk, sosyal bilimler ve ruhsallık) alanlardan gelen meslektaşlarımızla, TİHV’in kuruluşu, misyonu, ilkeleri; işkencenin tıbbi, ruhsal ve sosyal etkileri; şiddetin toplumsal dinamiği; insan hakları tarihi ve felsefesi; insan hakları savunucusu olmak; işkencenin değişen yüzü; gözaltında kaybetmeler ve cezasızlık; şiddet konsepti olarak hapishaneler; güç ve ayrımcılık meseleleri; travma yaşayanlar ile karşılaşmalarda ruhsallık bilgisi duyarlılığıyla görüşme gibi konuları ele alacağız. 

Devamında, ruhsallık alt modülünde ise psikoloji/ psikiyatri/ psikolojik rehberlik ve danışmanlık/ sosyal hizmetler alanından gelen meslektaşlarımızla, işkencenin ruhsal/sosyal etkileri ve bu etkilere yönelik terapötik çalışma yaklaşımımızı konuşacağız.

Tıp alt modülünde de tıp doktorları, uzmanları, asistanları ve öğrencilerden oluşacak katılımcılarla, işkence yöntemleri ve yarattığı sağlık sorunları, işkencenin tıbbi değerlendirilmesi ve açlık grevleri gibi daha özgül bazı durum ve sonuçları değerlendireceğiz. 

Programın İşleyişi Hakkında Genel Bilgilendirme

  1. Covid-19 Pandemi sürecinden ötürü programımızın Temel Modülünün tamamı online (çevrim içi) olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
  2. Programımızın ruhsal alt modülü, 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde, iki gün sürecek şekilde yüz yüze (pandemi koşulları gözetilerek düzenlenmiş uygun bir mekânda) yapılacaktır. Mekân bilgisi ilerleyen tarihlerde katılımcılarla ayrıca paylaşılacaktır. Ruhsal modüle katılacak olanların modül sırasında Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen dozlarda aşılarını olmuş veya PCR negatif sonucuna sahip olmaları beklenmektedir. 
  3. Programımızın Tıp alt modülü 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün sürecek şekilde yüz yüze (pandemi koşulları gözetilerek düzenlenmiş uygun bir mekânda yapılacaktır. Mekân bilgisi ilerleyen tarihlerde katılımcılarla paylaşılacaktır. Tıp alt modülüne katılacak olanların modül sırasında Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen dozlarda aşılarını olmuş veya PCR negatif sonucuna sahip olmaları beklenmektedir.
  4. Programa ruhsallık alanından 15 kişi, tıp, hukuk ve diğer sosyal bilimlerden de 30 kişi olmak üzere toplam 45 kişi kabul edilecektir. Ruhsallık alt modülü için kabul edilen katılımcılardan psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları; Tıp alt modülü için de tıp doktorları, uzmanları, asistanları ve öğrencileri kabul edileceklerdir. Diğer disiplinlerden başvuracak olan katılımcılar yalnızca Temel Modüle katılım sağlayabileceklerdir.
  5. Çalışmalara devamlılık beklenmektedir. Düzenli devamlılık gösterenlere program bitiminde katılım belgesi verilecektir. 
  6. Başvuracakların kısa özgeçmişlerini, en geç 18 Şubat 2022 saat:18.00’a kadar, “TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2022)” konu başlığı ile istanbul@tihv.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.
  7. Katılım ücretsizdir. 

Detaylı programı görüntülemek için tıklayın…