MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Ekip Arkadaşı Arıyor! – Uluslararası İlişkiler Sorumlusu/Hukukçu

18.08.2021

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI – ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORUMLUSU/HUKUKÇU İŞ İLANI

Türkiye İnsan hakları Vakfı (TİHV) işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılması amacıyla 31 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinde ve insan hakları savunucularının desteklenmesi, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla başlattığı yeni projede birlikte çalışabilecek EKİP ARKADAŞI ARIYOR! 

1990 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının Türkiye ve tüm dünyada ortadan kaldırılması için alanda çalışmalar yürüten sivil bir insan hakları kurumudur. Vizyonu çerçevesinde TİHV, işkence görenlerin fiziksel – ruhsal – sosyal iyilik hallerine ulaşmaları için tedavi ve rehabilitasyon hizmetine erişimlerini sağlar ve işkence ve diğer kötü muameleye ilişkin cezasızlıkla baş etmeye yönelik çalışmalar yürütür. TİHV, işkence ve kötü muamelenin belgelenmesi ve raporlandırılmasına ek olarak Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini de düzenli olarak izleyerek iki dilde (Türkçe ve İngilizce) günlük ve yıllık insan hakları raporları çıkarır, özel ihlal ve olaylara özgülenmiş raporlar yayınlar.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Van illerinde Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri/Temsilcilikleri ve Cizre’de Referans Merkezi bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı aşağıdaki pozisyon için ekip arkadaşı aramaktadır. 

 • (Ref:1027) Avrupa Birliği tarafından desteklenenİnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesiprojesinde görevlendirmek üzere Uluslararası İlişkiler Sorumlusu/Hukukçu 

Başta işkence yasağı olmak üzere uluslararası ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve tartışmaları hakkında ilgi, deneyim ve bilgi sahibi olmak ve ileri seviyede İngilizce bilmek bu pozisyon için gereklidir. Proje kapsamında yer alan çalışmalar hukuk bilgisi gerektirdiğinden pozisyonu dolduracak kişinin hukuk fakültesi mezunu olması şarttır. Başvurucuların seyahat engeli olmaması gerekir. 

Pozisyonun sorumlulukları ve aranılan nitelikler sonraki sayfalarda belirtilmiştir

Adayların başvurularını elektronik posta yoluyla konu satırına başvurmak istedikleri pozisyonun referans kodunu (Ref:1027) yazarak özgeçmiş ve bir niyet mektuplarını ekleyerek tihv@tihv.org.tr adresine iletmelerini rica ederiz. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar görüşmeye çağrılacaktır. 

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 1 Eylül 2021 saat 18.00’dır. 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORUMLUSU/HUKUKÇU (Ref:1027)

İş tanımı: Uluslararası İlişkiler Sorumlusu/Hukukçu

Kime Karşı Sorumlu: Proje Koordinatörü

İş Süresi: Her yıl değerlendirilmek üzere 35 ay 

Birim: TİHV İstanbul Çalışma Ofisi

Haftalık Çalışma Saati: 40 saat

İşin Genel Amacı: Avrupa Birliği tarafından desteklenenİnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesiprojesi kapsamında uluslararası düzeyde savunuculuk ve lobi çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve yürütmek amacıyla görevlendirilecek sorumlu:

 • Yerel aktörlerin uluslararası alanda hareket etme kapasitesi, bilgi/deneyim paylaşımı ve ağ kurma faaliyetlerini arttırmak için çalışmalar düzenleyecek,
 • Farklı ülkelerde düzenlenecek çalıştay, misyon, toplantı gibi savunuculuk faaliyetlerini koordine edecek,
 • Proje kapsamında yayınlanacak bilgi ve belgelerin hazırlanması ve yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütecek,
 • İnsan hakları alanında yasal düzenlemelere ve durumlara ilişkin rapor ve brifingler hazırlayacak,
 • Vakfın uluslararası çalışmalarına ve proje kapsamında planlanan çalışmalara ilişkin stratejiler oluşturacaktır. 

 

Sorumluluklar:

 • TİHV’in kurumsal yapısına, görev tanımına ve proje sözleşmesi şartlarına uygun olarak proje çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar; 
 • İnsan hakları savunucularına yönelik baskı, zorluk ve ihlallere ve işkence yasağına ilişkin uluslararası mekanizmaları harekete geçirmeyi amaçlayan ve bu mekanizmaların etkin kullanımına ilişkin çalışmalar planlar, yürütür ve stratejiler geliştirir;
 • İnsan hakları savunucularına yönelik baskı, zorluk ve ihlallere ilişkin ulusal ve uluslararası hukuki çalışmaları yürütür:
  • Yasal mevzuatı takip eder, 
  • Acil eylem çağrısı hazırlar, 
  • Gelişmeler konusunda TİHV çalışanlarını ve proje ekibini bilgilendirir;
 • Projede yer alan uluslararası çalışmaların geliştirilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesini, 

proje kapsamında oluşturulan yürütme komitesi ve proje ortakları ile iş birliğinde sağlar;

 • TİHV’in işkencenin önlenmesine yönelik geliştirdiği diğer çalışmaların (işkence görenlere yönelik hukuki destek çalışması, ulusal ve uluslararası savunuculuk faaliyetleri, vb.) yürütülmesine katkı sağlar; 
 • Projenin uluslararası çalışmalarını proje bütçesini gözeterek izler/takip eder;
 • Çalışmalarını düzenli olarak proje koordinasyonuna raporlar; 
 • Proje kapsamında eğitim araçları, savunuculuk yayınları, araştırma raporlarını diğer proje çalışanları ile iş birliğinde üretir ve etkin olarak dağıtımını sağlar;
 • Projede yer alan diğer çalışanlar ve görev aldığı TİHV temsilciğinde yer alan diğer çalışanlar ile uygun çalışma ilişkisi kurup sürdürür;
 • Proje etkinlikleri başta olmak üzere gerektiğinde TİHV etkinliklerine idari ve organizasyonel destek sağlar;
 • Bilimsel faaliyetlere katkıda bulunur;
 • Eğitim faaliyetlerine katılır.

 

TİHV İŞ İLANI – ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORUMLUSU – 18_08_2021.doc

IS-ILANI-KVKK-AYDINLATMA-METNI-18_08_21.docx