MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV İstanbul Temsilciliği Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı 2017 Başlıyor!

31.01.2017

31.01.2017

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 1990 yılından bu yana işkencenin tespiti, belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten, işkence/kötü muamele görenlere ve yakınlarına gerekli tıbbi, sosyal ve ruhsal hizmet sunan, halen dört ilde temsilciliği bulunan, uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum örgütüdür. Bu güne kadar başvuran binlerce işkence görenin değerlendirmesi yapılmış ve alternatif raporları düzenlenmiştir. Farklı disiplinlerden uzman çalışanlarımız ve gönüllülerimiz aracılığıyla başvuranlara gerekli görülen tıbbi, sosyal ve psikolojik hizmetler sağlanmış ve bu çalışmaların giderleri Vakıf tarafından karşılanmıştır.

TİHV İstanbul Temsilciliği olarak önümüzdeki dönemde çeşitli alanlardan meslektaşlarımızla bir araya gelmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak arzusuyla bir program hazırladık. Böylelikle işkenceye yönelik duyarlılığı arttırmak, işkencenin önlenmesine katkı sağlamak ve belki gelecekte olası ortak çalışma alanları yaratmak üzere temas kurmak isteğindeyiz. Amacımız programda sunulan konularda didaktik bir eğitimden öte bu alana duyarlı kişilerle ilişkilenmek, birlikte düşünmeye zemin sunmak ve bu çalışma aracılığıyla genç meslektaşlarımızın işkence görenlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde mesleki birikimlerine olabildiğince katkı sağlamaktır.

Bir temel modül ve devamında iki alt modülden oluşan programımız, 03 Mart 2017’de başlayacaktır. Tüm katılımcıların birlikte olabileceği ortak bir çalışma alanı sağlayan temel modülde; çeşitli (tıp, sosyal bilimler ve ruhsallık) alanlardan gelen meslektaşlarımızla, TİHV’in kuruluşu, misyonu, ilkeleri, işkencenin tıbbi, ruhsal ve sosyal etkileri, adalet ve onarım mekanizmaları, işkencenin belgelenmesi ve İstanbul Protokolü gibi konuları ele alacağız. Devamında tıp ve sosyal bilimler alt dalında, tıp ve sosyal bilimler kökenli meslektaşlarımızla; işkence yöntemleri ve yarattığı sağlık sorunları ile gözaltında kaybetmeler ve açlık grevleri gibi daha özgül bazı durum ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Ruhsallık alt dalında ise, psikoloji/ psikiyatri/ sosyal hizmetler alanından gelen meslektaşlarımızla işkencenin ruhsal/sosyal etkileri ve bu etkilere yönelik terapötik çalışma yaklaşımımızı konuşacağız. Detaylı programı aşağıda görebilirsiniz.

Programa ruhsallık alanından 15, tıp ve sosyal bilimler alanından 15 olmak üzere toplam 30 kişi kabul edilecektir. Çalışmalara devamlılık beklenmektedir; düzenli devamlılık gösterenlere katılım belgesi verilecektir. Katılım ücretsizdir. Başvuracakların kısa özgeçmişlerini 17 Şubat 2017’ye kadar “TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2017)” konu başlığı ile istanbul@tihv.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği

TEMEL MODÜL

3 Mart 2017

18:00-20:30: İnsan Hakları Mücadelesi / TİHV’in Kuruluşu, Misyonu, İlkeleri, Organizasyonu, Geçmiş ve Güncel Çalışmaları

10 Mart 2017

18:00-20:30: Şiddetin Toplumsal Dinamiği

17 Mart 2017

18:00-20:30: Hukuksal Bağlamda Hakikat, Adalet ve Onarım Mekanizmaları

24 Mart 2017

18:00-20:30: İşkencenin Değerlendirilmesi; Tedavinin Organizasyonu/İlkeleri; Tanılama ve Belgeleme Süreçleri-İstanbul Protokolü

31 Mart 2017

18:00-20:30: İşkencenin Ruhsal ve Sosyal Etkileri; Sosyal ve Psikiyatrik /Psikolojik; Psikiyatrik Tanılama ve Belgelemenin İlkeleri

TIP VE SOSYAL BİLİMLER ALT DALI

7 Nisan 2017

15:30-18:00: İnsancıl Hukuk Felsefesi

14 Nisan 2017

15:30-18:00: Gözaltında Kaybetmeler ve Cezasızlık

21 Nisan 2017

15:30-18:00: İşkence Yöntemleri ve Yarattığı Sağlık Sorunları (Özel İşkence Yöntemleri, Zor Kullanım Araçları, Göz Yaşartıcı Kimyasallar)

28 Nisan 2017

15:30-18:00: Açlık Grevine Etik ve Tıbbi Yaklaşım, WKS Başvuruları İle Çalışma Pratikleri

5 Mayıs 2017

15:30-18:00: Kurgusal Bir Olgunun Değerlendirilmesi ve Belgeleme

12 Mayıs 2017

15:30-18:00: Genel Değerlendirme ve Kapanış  

 

RUHSALLIK ALT DALI

7 Nisan 2017

18:30-21:00: İşkence Görenlere Yönelik Sosyal Çalışma

14 Nisan 2017

18:30-21:00: Psikanaliz Bağlamında ‘Travma’ Kavramsallaştırması, Toplumsal Travmatik Yaşantılar ve İşkence

21 Nisan 2017

18:30-21:00: İşkence Görenlere Yönelik Psikanalitik Psikoterapi; Temel ‘Duyuş’ , ‘Duruş’ ve ‘Tutumlar’

28 Nisan 2017

18:30-21:00: Çeşitli Bağlamlardan Kurgusal Bir Olgunun Değerlendirilmesi

5 Mayıs 2017

18:30-21:00: Toplumsal Travma İle Başetme

12 Mayıs 2017

18:30-21:00: Genel Değerlendirme ve Kapanış