MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV İstanbul Temsilciliği Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı 2018 Başvuruları Başladı!

03.01.2018

02.01.2017

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 1990 yılından bu yana işkencenin tespiti, belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten, işkence/kötü muamele görenlere ve yakınlarına gerekli tıbbi, sosyal ve ruhsal hizmet sunan, dört ilde temsilciliği ve iki ilde referans merkezi bulunan, uluslararası tanınırlığı olan bir insan hakları örgütüdür. Bu güne kadar başvuran binlerce işkence görenin değerlendirmesi yapılmış ve alternatif raporları düzenlenmiştir. Farklı disiplinlerden uzman çalışanlarımız ve gönüllülerimiz aracılığıyla başvuranlara gerekli görülen tıbbi, sosyal ve psikolojik hizmetler sağlanmış ve bu çalışmaların giderleri Vakıf tarafından karşılanmıştır.

TİHV İstanbul Temsilciliği olarak önümüzdeki dönemde çeşitli alanlardan meslektaşlarımızla bir araya gelmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak arzusuyla bir program hazırladık. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz bu program ile işkenceye yönelik duyarlılığı arttırmak, işkencenin önlenmesine katkı sağlamak ve belki gelecekte olası ortak çalışma alanları yaratmak üzere temas kurmak isteğindeyiz. Amacımız programda sunulan konularda didaktik bir eğitimden öte bu alana duyarlı kişilerle ilişkilenmek, birlikte düşünmeye zemin sunmak ve bu çalışma aracılığıyla meslektaşlarımızın işkence görenlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde mesleki birikimlerine olabildiğince katkı sağlamaktır.

Bir temel modül ve devamında iki alt modülden oluşan programımız, 02 Mart 2018’de başlayacaktır. Tüm katılımcıların birlikte olabileceği ortak bir çalışma alanı sağlayan temel modülde; çeşitli (tıp, sosyal bilimler ve ruhsallık) alanlardan gelen meslektaşlarımızla, TİHV’in kuruluşu, misyonu, ilkeleri, işkencenin tıbbi, ruhsal ve sosyal etkileri, şiddetin toplumsal dinamiği, gözaltında kaybetmeler ve cezasızlık, travma yaşayanlar ile karşılaşmalarda ruhsallık bilgisi duyarlılığıyla görüşme, işkencenin belgelenmesi ve İstanbul Protokolü gibi konuları ele alacağız. Devamında tıp ve sosyal bilimler alt dalında, tıp ve sosyal bilimler kökenli meslektaşlarımızla; işkence yöntemleri ve yarattığı sağlık sorunları ile adalet ve onarım mekanizmaları ve açlık grevleri gibi daha özgül bazı durum ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Ruhsallık alt dalında ise, psikoloji/ psikiyatri/ sosyal hizmetler alanından gelen meslektaşlarımızla işkencenin ruhsal/sosyal etkileri ve bu etkilere yönelik terapötik çalışma yaklaşımımızı konuşacağız. Detaylı programı aşağıda görebilirsiniz.

Programa ruhsallık alanından 15, tıp ve sosyal bilimler alanından 15 olmak üzere toplam 30 kişi kabul edilecektir. Çalışmalara devamlılık beklenmektedir; düzenli devamlılık gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

Katılım ücretsizdir.

Başvuracakların kısa özgeçmişlerini 28 Ocak 2018 saat:18.00’a kadar “TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2018)” konu başlığı ile istanbul@tihv.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.

 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

 

RKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV) DENEYİM PAYLAŞIMI PROGRAMI (2018)

TEMEL MODÜL

2 Mart 2018, 18:00-20:30

İnsan Hakları Mücadelesi / TİHV’in Kuruluşu, Misyonu, İlkeleri, Organizasyonu, Geçmiş ve Güncel Çalışmaları

9 Mart 2018, 18:00-20:30

Şiddetin Toplumsal Dinamiği

16 Mart 2018, 18:00-20:30

Gözaltında Kaybetmeler ve Cezasızlık

23 Mart 2017, 18:00-20:30

İşkencenin Değerlendirilmesi; Tedavinin Organizasyonu/İlkeleri; Tanılama ve Belgeleme Süreçleri-İstanbul Protokol

30 Mart 2018, 18:00-20:30

İşkencenin Ruhsal ve Sosyal Etkileri; Sosyal ve Psikiyatrik /Psikolojik; Psikiyatrik Tanılama ve Belgelemenin İlkeleri

6 Nisan 2018,18:00-20:30

İşkencenin Değişen Yüzü

13 Nisan 2018,18:00-20:30

Travma Yaşayanlarla Karşılaşmalarda Ruhsallık Bilgisi Duyarlılığıyla Görüşme

TIP VE SOSYAL BİLİMLER ALT DALI

20 Nisan 2018, 18:00-20:30

İnsancıl Hukuk Felsefesi

27 Nisan 2018, 18:00-20:30

Hukuksal Bağlamda Hakikat, Adalet ve Onarım Mekanizmaları

4 Mayıs 2018, 18:00-20:30

Kurgusal Bir Olgunun Değerlendirilmesi ve Belgeleme

11 Mayıs 2018,18:00-20:30

Açlık Grevine Etik ve Tıbbi Yaklaşım, WKS Başvuruları İle Çalışma Pratikleri

18 Mayıs 2018, 18:00-20:30

İşkence Yöntemleri ve Yarattığı Sağlık Sorunları

25 Mayıs 2018, 18:30-20:30

Genel Değerlendirme ve Kapanış

 

RUHSALLIK ALT DALI

20 Nisan 2018,18:00-20:30

İşkence Görenlere Yönelik Sosyal Çalışma

27 Nisan 2018, 18:00-20:30

Psikanaliz Bağlamında ‘Travma’ Kavramsallaştırması, Toplumsal Travmatik Yaşantılar ve İşkence

4 Mayıs 2018, 18:00-20:30

İşkence Görenlere Yönelik Psikanalitik Psikoterapi; Temel ‘Duyuş’ , ‘Duruş’ ve ‘Tutumlar’

11 Mayıs 2018, 18:00-20:30

Toplumsal Travma İçinde Çocuk Olmak/Çocuklarla Çalışmak

18 Mayıs 2018,18:00-20:30

Çeşitli Bağlamlardan Kurgusal Bir Olgunun Değerlendirilmesi

25 Mayıs 2018, 18:30-20:30

Genel Değerlendirme ve Kapanış