MENÜ
ANA SAYFA
x

Türkiye’de Göçmenlerin Sağlık Hakkı ve Güncel Durum

23.10.2014

Kendi ülkelerindeki iç çatışma ve savaşlardan kaçarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalan sığınmacı ve mültecilerin en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden olan sağlık hizmetinin niteliği ve sağlık hakkına erişim, insan hakları bakımından oldukça büyük bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Sığınmacı ve mültecilerin ya da tümüyle kayıt dışı yaşamak zorunda bırakılanların, sağlık hakkı ile ilgili yaşadıkları ihlallere dikkat çekmek ve bu ihlallerin türediği siyasal zemini tartışmak amacıyla İHD Mülteci Hakları Çalışma Grubu, 25 Ekim 2014 tarihinde saat 14:00’te Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’nde bir panel düzenlemektedir.

TİHV Yönetim Kurulu üyesi Sezai Berber’in de “Mülteci ve Sığınmacıların Psiko-sosyal Durumları” başlık bir konuşma yapacağı panelin programı aşağıdaki gibidir:

Mustafa Rollas – İHD: Türkiye’de Sığınma ve Mültecilik Hakkına İlişkin Genel Durum

Hande Arpat – TTB: Türkiye’de Sığınmacı ve Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Güncel Durum

Volkan Görendağ – Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de Sığınma Sistemi Ve Hukuku

Sezai Berber – TİHV: Mülteci ve Sığınmacıların Psiko-sosyal Durumları

Arzu Türkmen – SES: Kadın Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hakkı ve İhtiyaçları