MENÜ
ANA SAYFA
x

Uluslararası Katılımlı İyi Hekimlik Forumu ve Dr. Serdar Küni İçin Duruşmaya Çağrı!

06.03.2017

6 Mart 2017

Yaklaşık beş aydır “tutuklu” olan Şırnak Tabip Odası 2010-2012 dönemi başkanı, aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Cizre Merkezi Temsilcisi Dr. Serdar Küni hakkında açılan davanın ilk duruşması 13 Mart 2017 Pazartesi günü saat 13:45’te Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlıyor.

Hekimlik mesleğini, temel değerlerine dayalı olarak uzun yıllardır Cizre’de sürdürme azmini gösteren Dr. Serdar Küni, doğrudan mesleki uygulamalarına dayandırılan soyut iddialar ile 19 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmış idi.

Söz konusu “dava”nın bundan sonraki aşamalarında, bu iddiaların ne denli dayanaksız olduğunu ve İyi hekimlik uygulamalarının her ortamda, özel olarak ise derin acıların yaşandığı ortamlarda ne denli kıymetli olduğunu, mesleğini temel etik ve bilimsel referansları ile herkesin tanıklığında sürdüren Dr. Serdar Küni’nin şahsında yeniden ifade edeceğiz.  Esas konusu uluslararası insan hakları hukuku ve evrensel etik kurallar olan bu “dava” sürecinde iyi hekimliğin yargılanamayacağını hatırlatmak için 13 Mart’ta Şırnak’ta hep birlikte olacağız.

İfade etmekten onur duyuyoruz ki; iyi hekimlik için dayanışma da bu vesile ile sınırları aşıyor. 12 Mart sabahı saat 11.00’de Dünya Tabipleri Birliği ve Norveç Tabipleri Birliği adına Bjorn Oscar Hoftved, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) adına Susannah Sirkin, İsveç Kızıl Haç Vakfı adına Per Stadig, SOAS Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Lutz Oette ve Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI) adına Rudi Friedrich gibi önde gelen uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Özdemir Aktan ve TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı dâhil olmak üzere pek çok ilden kurum temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleşecek olan ‘İyi Hekimlik Forumu’nda birlikte olacağız.

Forumdan hemen sonra ise Diyarbakır Tabip Odası’nca 1996 yılından bu yana verilen Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödül töreninde yine birlikte olacağız. 2017 yılının ödül sahipleri, “insanlık vicdanını yaralayan derin acıların yaşandığı Cizre’de hekimlik mesleğini, mesleğin temel değerlerine dayalı olarak sürdüren, hekimlik ve insan hakları değerlerine, halkın sağlık hakkına her koşulda sahip çıkmış, bu nedenle tutuklanmış ve bu ortamda bizleri bir kez daha buluşturmuş” olan Dr. Serdar KÜNİ ve tüm aydınlar, yazarlar adına zor dönemlerde insan hakları mücadelesine güç katan eylemleri ve söylemleri nedeniyle Yazar Aslı ERDOĞAN olarak açıklanmıştır.

Tam da içinden geçtiğimiz bu zor ve sıkıntılı günlerde hepimiz için umut kaynağı olan değerlerimizi paylaşmak ve büyütmek için 12 Mart’ta Diyarbakır’daki forum ve ödül töreninde, 13 Mart’ta ise Şırnak’taki duruşmada hep birlikte olacağımız inancındayız.

Türk Tabipleri Birliği

Diyarbakır Tabip Odası

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Açıklama ve programa pdf olarak erişmek için tıklayınız.