MENÜ
ANA SAYFA
x

İnsan Hakları Hareketi Konferansları

İskencenin Belgelenmesi

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı (TİHHK) sürekli olarak acil bir gündemin baskısı altındaki insan hakları hareketinin, kuramsal tartışmalardan beslenme, bakış açısını genişletme ve ortak müzakere yoluyla yeni mücadele biçimleri geliştirme ihtiyacından doğmuştur.

Konferansın genel amacı, insan haklarına dair kuramsal ve pratik sorunların tartışıldığı ve bu tartışmadan çıkan tespitler zemininde insan hakları hareketinin geleceğe dönük perspektifinin şekillendirildiği bir platform oluşturmaktır.  Böylelikle konferans vesilesiyle çok faklı mücadele alanlarından bir araya gelen hak savunucuları hem fikir alışverişinde bulunmakta hem de Türkiye’nin mevcut ağır siyasal koşullarında ihtiyaç duyulan moral dayanışmayı büyütmektedirler.

Lorem Ipsum

Konferansta yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler sonucu kavramsal açıklık ve düşünsel sağlamlık kazanan hak savunucuları bir yandan gündeme ve sorunlara müdahale edebilmenin imkanını diğer yandan da ona teslim olmamanın güvencesini yakalayabilmektedirler. Konferans 1998 yılından bu yana arada bazı kesintiler olmakla birlikte 16 kez gerçekleştirilmiştir.

Not: Konferans bildirilerini ilgili sayfalardaki “BİLDİRİYİ PDF OLARAK İNDİR” butonlarına basarak indirebilirsiniz. Konferanslarda sunulan bildirileri içeren kitapları ise İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan temin edebilirsiniz.