MENÜ
ANA SAYFA
x

BM Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

BM Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Görsel

Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,

Devletlerin Birleşmiş Milletler Kuruluş Yasası’na göre insan haklarını ve temel özgürlükleri gözetme ve kollama yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak,

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni dikkate alarak,

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve insan hakları, insani hukuk ve uluslararası ceza hukuku alanlarındaki ilgili diğer uluslararası belgelerden hareketle,

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 18 Aralık 1992 tarih ve 47/133 sayılı kararla benimsenen Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunması Bildirgesi’ne atıfla,

Bir suç teşkil eden ve kimi durumlarda uluslararası hukuk tarafından insanlığa karşı işlenen suç şeklinde tanımlanan zorla kaybedilmenin son derece ciddi bir konu olduğunu dikkate alarak,

Zorla kaybedilmelerin önlenmesi ve bu suçun dokunulmazlık zırhına bürünmesine karşı mücadele kararlılığıyla,

Kimsenin böyle bir file maruz kalmama, mağdurların ise adalet ve tazminat hakkını dikkate alarak,

Herhangi bir mağdurun zorla kaybedilmeyle ilgili gerçekleri bilme, kaybolan kişinin akıbetini öğrenme ve bu konularda bilgi araştırma, alma ve edinme hak ve özgürlüğünü teyit ederek,

Aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:…

***

Sözleşmenin tamamına erişmek için tıklayınız.