TİHV, sahip olduğu dört tedavi merkezi (Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir) ve iki referans merkezi (Cizre ve Van) ile gözaltı, toplumsal gösteri ve cezaevleri süreçlerinde görmüş olduğu işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları nedeniyle başvuran kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal tetkik, tedavi ve rehabilitasyonuna yardımcı olmayı ve bu kişilerin tam iyilik haline ulaşmalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İşkence görenlerin rehabilitasyonu için TİHV ilk olarak 1990 yılı Eylül ayında Ankara’da bir referans merkezi açmıştır. Referans merkezi Ocak 1991’de Ankara Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yeniden örgütlenmiş, daha sonra Temmuz 1991’de İzmir’de, Ekim 1991’de İstanbul’da, Şubat 1995’te Adana’da (Adana tedavi merkezimiz maalesef 2015 yılı itibarıyla çalışmalarını durdurmuştur), Haziran 1998’de Diyarbakır’da temsilcilik ve tedavi merkezleri açılmış, Eylül 2015’te Cizre’de bir referans merkezi ve son olarak Ocak 2018’de Van’da bir referans merkezi açılmıştır.

Her ne kadar tedavi ve referans merkezleri altı kent ile sınırlı olsa da, kolluk kuvvetlerinin işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına maruz kalmış, Türkiye’nin neresinden olursa olsun herkesin, TİHV merkezlerinde veya gezici sağlık ekiplerinin gözetiminde tedavi ve rehabilitasyon görebilmeleri amaçlanmaktadır. TİHV çalışmaları kapsamında tedavi hizmeti veren heyetlerin gezici ekipler halinde hemen hemen tüm kentlere ulaşabilir olması sabit tedavi merkezlerinin ortaya çıkardığı kısıtlılığı da en alt düzeye indirmiştir.

Tedavi merkezlerinde hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, sekreter ve/veya tıbbi sekreterden oluşan profesyonel bir ekip hizmet vermektedir. Başvuruların ilk muayene ve psikolojik değerlendirmesi Vakıf bünyesinde yapılmaktadır. Daha ileri tetkik ve tedavi gerekiyorsa, başvurular değişik tıp alanlarında uzman hekimlere yönlendirilmektedir.

Profesyonel çalışanların yanı sıra TİHV’e gönüllü katkı sağlayan hekim, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının sayısı da gün geçtikçe artmış ve Vakıf yüzlerce gönüllü ile hizmet sunar duruma gelmiştir.

Nedeni ne olursa olsun gözaltında, cezaevinde ya da toplumsal bir olay esnasında işkence ve diğer kötü muamele biçimlerine maruz kalan bir kişi, tedavi merkezlerince sağlanan hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Ayrıca, tedavi merkezi olmayan kentlerden gelerek tedavi edilenlerin yol ve konaklama giderleri ile harcırahları da Vakıf tarafından karşılanmaktadır.

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporları için tıklayınız.

Paylaş