Türkiye İnsan Hakları Vakfı, işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına maruz kalan kişilerin ve yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerine erişebilmeleri için tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yürütür.

Tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları öncelikle Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de bulunan tedavi merkezlerinde ve Cizre ve Van’da bulunan iki referans merkezinde yürütülmektedir. Tedavi merkezlerde tıbbi, ruhsal ve sosyal destek hizmetleri merkezlerde bulunan hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, sekreter ve/veya tıbbi sekreterden oluşan profesyonel bir ekip tarafından koordine edilmektedir. Başvuruların ilk muayene ve psikolojik değerlendirmesi Vakıf bünyesinde yapılmaktadır. Daha ileri tetkik ve tedavi gerekiyorsa, başvurular değişik tıp alanlarında uzman hekimlere yönlendirilmektedir.

İşkence görenlerin rehabilitasyonu için TİHV ilk olarak 1990 yılı Eylül ayında Ankara’da bir referans merkezi açmıştır. Referans merkezi Ocak 1991’de Ankara Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yeniden örgütlenmiş, daha sonra Temmuz 1991’de İzmir’de, Ekim 1991’de İstanbul’da, Şubat 1995’te Adana’da (Adana tedavi merkezimiz maalesef 2015 yılı itibarıyla çalışmalarını durdurmuştur), Haziran 1998’de Diyarbakır’da temsilcilik ve tedavi merkezleri açılmış, Eylül 2015’te Cizre’de bir referans merkezi ve son olarak Ocak 2018’de Van’da bir referans merkezi açılmıştır.

Tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları öncelikli olarak tedavi ve referans merkezlerinde yürütülse de Türkiye’nin neresinden olursa olsun herkesin, TİHV merkezlerinde veya gezici sağlık ekiplerinin gözetiminde ücretsiz olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmetine erişimleri amaçlanmaktadır. TİHV merkezlerinin bulunmadığı yerlerde yaşayan işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalanlara ve yakınlarına gezici sağlık ekipleri aracılığıyla erişilmektedir. Merkezlerimizin bulunmadığı yerlerde olan işkence ve kötü muameleye maruz kalan kişi ve yakınlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri merkezlerimizde sürdürülmektedir. Bu kişilerin yol ve konaklama giderleri ile harcırahları da Vakıf tarafından karşılanmaktadır.

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporları için tıklayınız.

 

 

 

Paylaş