MENÜ
ANA SAYFA
x

1990/1992 – Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu

Tedavi ve Rehabilitasyon Raporu 1990

GİRİŞ

1986’da İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşu ile önemli bir aşamaya ulaşan insan hakları mücadelesi, 1990’da Türkiye İnsan Hakları Vakfı’yla yeni bir noktaya ulaştı. Elinizdeki rapor, ülkemizdeki insan hakları mücadelesinin yarattığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurumsallaşma aşamasındaki tıbbi faaliyetlerinin ilk dökümüdür. Bugüne kadar, tıbbi faaliyetlerle ilgili rapor yayınlamayan TİHV, bu yıldan itibaren her yıl Nisan ayında bir tıbbi rapor yayınlamayı hedeflemektedir. TİHV 1990-92 tıbbi faaliyetlerini içeren rapor, bir kurumsallaşmanın öyküsüdür, aynı zamanda. Dolayısıyla, bir kurumsallaşmanın sorunlarını barındırmaktadır. Ancak, gelinen noktada TİHV ‘nın artık başlangıçtaki birçok sorunu aştığı ve aşama aşama geliştiği söylenebilir. Bunda başta İnsan Hakları Derneği, Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, insan hakları mücadelesinde önemli yeri olan demokratik yapıların önemli katkısı söz konusudur. Yine büyük özveri ile çalışan TİHV çalışanları ve ülkemizde mükemmel bir dayanışma örneği olarak gösterilebilecek gönüllüler organizasyonunun inkar edilemez katkıları vardır. TİHV ‘nin ilk raporu olması nedeniyle, bugüne kadarki faaliyetleri özetleyen yazılara da yer verilmiş, ancak raporun önemli bölümü bir öndeğerlendirme niteliğindeki 1990-92 yılı tıbbi çalışmalarına ve vakıf bünyesinde yapılan araştırmalara ayrılmıştır. Tüm çalışanların ve gönüllülerin katkısı ile oluşturulan rapor, yine TİHV bünyesinde ve insan hakları çevrelerinde değerlendirilecek, önümüzdeki dönem çalışmaları bu bağlamda oluşturulacaktır.