MENÜ
ANA SAYFA
x

1994 – Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu

Tedavi ve Rehabilitasyon Raporu 1994

GİRİŞ

TİHV kurulduğundan bu yana işkence görenlere yönelik tedavi hizmetleri vermektedir. Bu amaçla 1990 yılında Ankara’da, 1991 yılında İzmir ve İstanbul’da, 1995 yılında ise Adana’da gerekli temsilcilikleri oluşturmuştur. Vakfımız’a başvuran kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümü için, profesyonel ve gönüllü ekipler hizmet vermektedir. 1990 yılında 40, 1991 yılında 238, 1992 yılında 393 ve 1993 yılında 323 kişi Temsilciliklerimize başvurmuştur.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tedavi projelerinin 1994 yılı çalışma sonuçlarını içeren bu rapor geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kitap haline getirilmiştir. İki bölümden oluşan rapor TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin olanakları çerçevesinde yayına hazırlanmış ve bastırılmıştır.

Raporun ilk yazısında TİHV Başkanı Yavuz Önen, insan hakları açısından 1994 yılını değerlendirmekte ve Türkiye’nin vahim insan hakları tablosunu göz önüne sermektedir. Bu tablonun iç karartıcı ayrıntılarının, sizleri de etkileyeceğini ve düşündürteceğini biliyoruz.

Rapordaki ikinci yazı, 1994 yılında Vakıf’ın sağlık çalışmalarının dökümünü sunmaktadır. Bu döküm, Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne işkenceye bağlı şikayetleri nedeniyle başvuran kişiler hakkında bilgi ve yorumları içermektedir. 1994 yılında Vakfımız’a üç ilde toplam 472 başvuru olmuştur. Bu başvurulara fiziksel, ruhsal ve sosyal değerlendirmeler ışığında yardımcı olabilecek bütün yöntemler kullanılmaya çalışılmıştır. Verilen hizmetin kalitesinin arttırılması için çabalarımızın yoğunlaştırılacağı bir döneme girilmektedir. Bu türden bir çabanın tıbbi, insani, siyasal ve sosyal gerekçeleri olduğuna inanıyoruz.

Raporun ikinci bölümünde, 1994 yılında Vakıf çalışanları ve gönüllüleri tarafından yapılan bilimsel çalışmalar sunulmaktadır. Tedavi süreçlerinden elde edilen gözlem ve deneyimlerin bir kısmı bilgi haline getirilmiştir. Önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi üretilerek, bu konudaki uluslararası birikime katkıda bulunmak önemli hedeflerimizden biridir.

TİHV’nın tıbbi projelerine profesyonel ve gönüllü olarak katılan 250’den fazla pratisyen hekim, değişik alanlarda uzman hekim, psikiyatrist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı bulunmaktadır. Vakfın tıbbi alanlardaki çalışmaları ve bu rapor, ülkenin değişik kentlerinde yasayan bu grubun eseridir. Bu sürece katkıda bulunan tüm sağlık çalışanlarına, çalışmalarımızın başından beri destek veren İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi ve şubeleri ile Türk Tabipleri Birliği ve yerel tabip odalarına şükranlarımızı sunarız.

Okan AKHAN

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Koordinatörü

Ankara, 1995