MENÜ
ANA SAYFA
x

1995 – Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu

Tedavi ve Rehabilitasyon Raporu 1995

GİRİŞ

TİHV, kuruluşundan bu yana işkence görenlere yönelik tedavi hizmetleri vermektedir. Ankara, İstanbul, İzmir Temsilciliklerinden sonra 1995 yılı başında da Adana Temsilciliği’ni açmıştır. 1994 yılı sonuna kadar toplam 1431 kişi Temsilciliklerimize başvuruda bulunmuştur. Bu rakam, 1995 yılında 713 kişinin başvurmasıyla, toplam 2144’e ulaşmıştır. Vakfımız’a başvuran kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümü için, profesyonel ve gönüllü olarak sayıları yüzlerle ifade edilen sağlık çalışanı, ekipler halinde hizmet sunmaktadır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tedavi projelerinin 1995 yılı çalışma sonuçlarını içeren bu rapor, geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kitap haline getirilmiştir. İki bölümden oluşan rapor, TİHV’nin kendi olanakları çerçevesinde yayına hazırlanmış ve bastırılmıştır.

Raporun ilk yazısında TİHV Başkanı Yavuz Önen, insan hakları açısından 1995 yılını değerlendirirken, bütün demokratikleşme söylemlerine karşın, devam eden sistematik hak ihlallerini de gözler önüne sermektedir.

Raporun ilk bölümünde, 1995 yılı Vakfın sağlık çalışmalarının dökümü sunulmaktadır. Bu döküm, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerindeki TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne işkenceye bağlı yakınmaları nedeniyle başvuran kişiler hakkında bilgi ve yorumları içermektedir. 1995 yılı Vakfımız açısından verilen hizmetin kalitesinin arttırılmaya çalışıldığı bir yıl olmuştur. Adana Temsilciliği’mizin açılması başvuru sayımızda önemli bir artış oluşturmuş ve kısa sürede ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu çalışmalarıyla gözler önüne sermiştir. Adana ilinde yürüttüğümüz çalışmalara katkıda bulunarak çalışmalarımızın hızla gelişmesini sağlayan, başta Adana Tabip Odası ve İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi olmak üzere, tüm demokratik kamuoyuna, Vakfımız adına teşekkür ederim. Yine Adana Temsilciliği’mizin açılış sürecinde ve sonrasında destek sağlayan yurt dışındaki dostlarımızın ve insan hakları kuruluşlarının bugün bulunulan noktaya ulaşmasında önemli katkıları olduğunu da belirtmek isterim.

Raporun ikinci bölümünde, 1995 yılında Vakıf çalışanları ve gönüllüleri tarafından yapılan bilimsel çalışmalar ile gözlem ve deneyimleri aktaran makaleler yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda daha çok Vakıf bünyesinde veya Vakıf katkılarıyla yapılacak çalışmaların sonuçlarını sunabilmeyi umuyoruz. Çalışma alanımızda, tıp ortamına ve uluslararası birikime katkılı olabilmek önemli hedeflerimizden biridir.

TİHV çalışmaları, ülkenin değişik kentlerinde ortak bir amaç için çalışmalar yapan, sağlık çalışanı ve insan hakları savunucusu yüzlerce duyarlı insanın eseridir. Bu çalışmalara katkıda bulunan, bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, çalışmalarımıza başından bu yana destek veren İnsan Hakları Derneği ve Türk Tabipleri Birliği’ne şükranlarımızı sunarız.

Okan AKHAN

TİHV Genel Sekreteri

Ankara, 1996