MENÜ
ANA SAYFA
x

İyi Hekimlik Değerleri, İyi Hekimlik Uygulamaları Yargılanamaz!

BASIN AÇIKLAMASI
21.10.2016

21.10.2016

Tüm yaşamında sadece ve sadece iyi hekimliği rehber edinmiş Şırnak Tabip Odası önceki dönem başkanı ve TİHV Cizre Merkezi Temsilcisi olan Dr. Serdar Küni’nin tutuklanması süreci derhal son bulmalıdır!

Ji bo daxwiyaniya bi kurdî pêlê daxistinê bikin.

Daha önceki dönemlerde yaşanan ağır acılarla baş edemeden 2015 yazında yeniden başlayan çatışma ortamında, hele de tahayyül edilemeyecek boyutta derin acıların yaşandığı Cizre’de hekimlik mesleğini mesleğin temel değerlerine dayalı olarak icra etmek çok zor. İşte bu zorluklarla, hekimlik mesleğini, temel değerlerine dayalı olarak, uzun yıllardır Cizre’de sürdürme azmini gösteren Dr. Serdar Küni 19 Ekim 2016 tarihinde, doğrudan mesleki uygulamalarına dayandırılan soyut iddialara dayalı olarak, tutuklanmış ve Şırnak Cezaevine gönderilmiştir.

Dr. Serdar Küni, tüm yaşamında tek varlık sebebi insan yaşamını korumak ve geliştirmek olan hekimliğin temel etik ve bilimsel referansları ile mesleğini, herkesin tanıklığında, sürdürmüştür.

Bu nedenle bu tutuklama sürecinin esas konusu ulusal ve uluslararası hukuk ve sözleşmeleri, evrensel etik kurallar ve vicdandır.

TİHV Cizre Merkezi Temsilcisi olan Dr. Serdar Küni’nin tutuklanması, aynı zamanda varlık nedeni ülkemizde ve dünyada işkencenin son bulması için çaba göstermek olan TİHV’in; bir başka deyişle, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerine yönelik çabaların da engellenmesi girişimidir.

Temsilcimiz Dr. Serdar Küni’nin maruz bırakıldığı bu hukuksuz uygulama DERHAL sonlandırılmalıdır.

Bu hukuksuz uygulama sonlanıncaya kadar, tüm ilgili kişi ve kurumlarla birlikte etkin ve demokratik bir mücadeleyi sürdüreceğimiz aşikardır.

Ülke içi ve uluslararası ortamda iyi hekimlik değerlerine sahip hekim ve sağlık çalışanlarının ve genel olarak tüm insan hakları savunucularının ortak dayanışma ve mücadelesi ile bu hukuksuz uygulamayı en kısa sürede sonlandıracağımızdan kuşkumuz yoktur.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Yönetim Kurulu