MENÜ
ANA SAYFA
x

TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı – 2024 | Şimdi Başvuruya Açıldı!

06.02.2024

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI PROGRAMI 2024

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2024

 

Detaylı programı görüntülemek için lütfen tıklayın…

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türk Tabipler Birliğinin (TTB) ve bu örgütler çevresindeki insan hakları savunucularının girişimleri sonucu, işkencenin önlenmesine, işkence izlerinin belgelenmesine ve işkence görenlerin tedavisinin ve rehabilitasyonunun sağlanmasına yönelik olarak 1990 yılında kurulmuş, uluslararası tanınırlığı olan bir insan hakları örgütüdür. Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Van’da Tedavi ve Rehabilitasyon, Cizre’de Referans Merkezi bulunan TİHV, kurulduğu tarihten 2023 yılı sonuna kadar yirmi bir bin sekiz yüz doksan sekiz işkence gören kişi ve yakınlarına işkencenin etkilerine ilişkin belgeleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmuştur.

TİHV’in temel faaliyeti, işkence görenlerin ve yakınlarının yaşadıkları travmatik olay ve etkileri karşısında fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik hallerine ulaşmalarına ve farklı düzeydeki çalışmalar ile işkencenin önlenmesine katkı sağlamaktır. TİHV’in temel hedefi, insanlık onurunun korunmasının, demokrasinin gelişmesinin ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına son verildiği ve böylece TİHV gibi örgütlere ihtiyacın kalmayacağı bir dünyaya ulaşmaktır. 

TİHV İstanbul Temsilciliği olarak son sekiz yıldır, çeşitli alanlardan meslektaşlarımız ve insan hakları savunucuları ile bir araya gelmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak arzusuyla deneyim ve bilgi paylaşım programları düzenlemekteyiz. Bu yıl dokuzuncusunu hazırladığımız bu program ile işkenceye yönelik farkındalığı arttırmayı, işkencenin önlenmesine katkı sağlamayı ve olası ortak çalışma alanları yaratmayı hedeflemekteyiz. Amacımız, programda sunulan konularda didaktik bir eğitimden öte, bu alana duyarlı kişilerle ilişkilenmek, birlikte düşünmeye zemin sunmak ve bu çalışma aracılığıyla meslektaşlarımızın işkence görenlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde mesleki birikimlerine olabildiğince katkı sağlamaktır.

Bir temel modül ve devamında ruhsal alt modülünden oluşan program 5 Mart 2024 tarihinde başlayacaktır. Tüm katılımcıların birlikte olabileceği ortak bir çalışma alanı sağlayan temel modülde; tıp, hukuk, sosyal bilimler ve ruhsallık gibi çeşitli alanlardan gelen meslektaşlarımız ve insan hakları savunucularıyla, TİHV’in kuruluşu, misyonu, ilkeleri; işkencenin tıbbi, ruhsal ve sosyal etkileri; şiddetin toplumsal dinamiği; insan hakları tarihi ve felsefesi; insan hakları savunucusu olmak; işkencenin değişen yüzü; gözaltında kaybetmeler ve cezasızlık; şiddet konsepti olarak hapishaneler; güç ve ayrımcılık meseleleri; travma yaşayanlar ile karşılaşmalarda ruhsallık bilgisi duyarlılığıyla görüşme gibi konuları ele alacağız. 

Devamında, ruhsallık alt modülünde ise psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyal hizmet alanından gelen meslektaşlarımızla, işkencenin ruhsal/sosyal etkileri ve bu etkilere yönelik terapötik çalışma yaklaşımımızı konuşacağız.

 

Programın İşleyişi Hakkında Genel Bilgilendirme

  1. Programımızın temel modülünün tamamı online (çevrim içi) olarak Zoom platformu üzerinden Salı günleri 19.00- 21.00 arasında gerçekleştirilecektir.
  2. 9 Nisan 2024 ve 23 Nisan 2024 tarihlerine denk gelen oturumlar Ramazan Bayramı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle resmi tatil olacağından bu tarihlerde oturumlar yapılmayacak şekilde program organize edilmiştir. 
  3. Programımızın ruhsal alt modülü, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde, iki gün sürecek şekilde İstanbul’da yüz yüze yapılacaktır. Mekân bilgisi ilerleyen tarihlerde katılımcılarla ayrıca paylaşılacaktır. 
  4. Programa ruhsallık alanından 30 kişi, tıp, hukuk ve diğer sosyal bilimlerden de 30 kişi olmak üzere toplam 60 kişi kabul edilecektir. 
  5. Programın ruhsallık alt modülü için psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet disiplinlerinden katılımcılar kabul edilecektir.
  6. Ruhsallık alt modülü için seçilen katılımcılar önce temel modüle sonrasında da ruhsallık alt modülüne, diğer disiplinlerden katılımcılar ise yalnızca temel modüle katılım sağlayabileceklerdir.  
  7. Çalışmalara devamlılık beklenmektedir. Düzenli devamlılık gösterenlere program bitiminde katılım belgesi verilecektir. 
  8. Başvuracakların kısa özgeçmişlerini, en geç 25 Şubat 2024 tarihine kadar, “TİHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (2024)” konu başlığı ile istanbul@tihv.org.tr adresine göndermeleri rica olunur.
  9. Katılım ücretsizdir.

Detaylı programı indirmek için lütfen tıklayın…